Migranci, klimat i sztuczna inteligencja. Komisja Europejska wyznaczyła sobie cele na ten rok

TVN24 | Świat

Autor:
akw//rzw
Źródło:
PAP

Nowy pakt o migracji i azylu, prawo zapewniające osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, strategia wykorzystywania danych - to niektóre z punktów, które znalazły się programie prac Komisji Europejskiej na 2020 rok. - Plan pokazuje kierunek na następne pięć lat i dalej - wyjaśnił wiceszef KE Marosz Szefczovicz, prezentując przyjęty dokument.

Komisja Europejska zapowiedziała przekształcanie sześciu wiodących celów swojej przewodniczącej Ursuli von der Leyen w konkretne inicjatywy. Będą one negocjowane i realizowane we współpracy z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi w Radzie Unii Europejskiej.

- Plan pracy opowiada o tym, co chcemy osiągnąć w tym pierwszym roku (działania nowej Komisji Europejskiej - red.). Jednocześnie pokazuje kierunek na następne pięć lat i dalej - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz. Poinformował, że KE chce położyć na stół w tym roku 93 inicjatywy zgrupowane wokół 43 celów politycznych. Będą one dotyczyły między innymi ochrony środowiska, sztucznej inteligencji, praw socjalnych.

Komisja Europejska - czytaj więcej informacji w tvn24.pl

Zielony Ład

Jednym z najważniejszych projektów będzie propozycja prawa, które ma umożliwić osiągnięcie celu, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Wniosek w tej sprawie ma zostać przedstawiony w najbliższych tygodniach. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się w styczniu na realizowanie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku, Polska wyłamała się jako jedyne państwo członkowskie. Przywódcy unijni zgodzili się, że wrócą do tematu w czerwcu, jednak będzie to już po przedstawieniu projektu KE w sprawie neutralności klimatycznej.

Komisja Europejska ma też przyjąć inicjatywy zmierzające do walki z utratą różnorodności biologicznej. Polski komisarz Janusz Wojciechowski ma przygotować strategię "od pola do stołu". Ma ona służyć wspieraniu rolników w zapewnianiu żywności o wysokiej jakości i wartościach odżywczych w bardziej zrównoważony sposób i po przystępnych cenach.

Krok do przodu w sprawie migrantów

Plan na 2020 rok przewiduje, że Komisja Europejska przedstawi "nowy pakt o migracji i azylu". Ma to być "centralny element reformy polityki azylowej", który zostanie zaproponowany w pierwszym kwartale. Obecne przepisy mówią o tym, że wniosek o azyl ma rozpatrzyć kraj, do którego uchodźca zgłosił się jako do pierwszego.

Do tej pory próby zreformowania prawa azylowego rozbijały się o różnice między państwami członkowskimi. Te z południa Europy domagają się większej solidarności i relokacji migrantów, którzy do nich przybywają, opierają się temu państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Nacisk na bezpieczeństwo

Komisja ma przedstawić nową strategię bezpieczeństwa, określającą obszary, w których Unia może udzielić państwom członkowskim wsparcia w tym zakresie. Chodzi między innymi o zwalczanie terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, zapobieganie zagrożeniom hybrydowym i ich wykrywanie oraz zwiększanie bezpieczeństwa cybernetycznego i odporności infrastruktury krytycznej.

W planie jest też przyjęcie nowej europejskiej strategii w zakresie danych. Ma ona pozwolić maksymalnie wykorzystywać wartość danych nieosobowych jako stale rosnącego zasobu gospodarki cyfrowej. Chodzi tu między innymi o prace nad sztuczną inteligencją oraz jej wykorzystanie z poszanowaniem europejskich wartości i praw.

"Nowa strategia przemysłowa dla Europy zwiększy nasz potencjał w obszarze przemysłu i innowacji, a akt prawny o usługach cyfrowych wzmocni jednolity rynek usług cyfrowych i pomoże zapewnić mniejszym przedsiębiorstwom pewność prawa i równe warunki działania" - podkreśliła Komisja w dokumencie.

"Godziwe płace"

KE ma zaprezentować wnioski zmierzające do zagwarantowania europejskim pracownikom "godziwych płac minimalnych" oraz wprowadzenia europejskiego programu reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych. Przyjęte mają być też inicjatywy mające na celu zapewnienie skutecznego i sprawiedliwego opodatkowania.

Ze wszystkich 93 inicjatyw 28 będzie ustawodawczych. - To jasny sygnał dla Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, że chcemy zapewnić im dość czasu na ich przyjęcie i wdrożenie" - zaznaczył Szefczovicz. KE dokonała też przeglądu starych propozycji, które znajdują się w PE lub Radzie, zdecydowała o wycofaniu 44 z nich.

Źródło: PAP

akw//rzw