Świat

Proces komunistycznego szefa MSW do powtórki

Świat


Węgierski sąd apelacyjny zarządził w poniedziałek powtórzenie procesu byłego komunistycznego szefa MSW Beli Biszku, skazanego w ubiegłym roku za zbrodnie wojenne popełnione po zdławieniu antysowieckiego powstania na Węgrzech w 1956 roku.

Biszku, jako pierwszy i jedyny dotychczas przedstawiciel władz komunistycznych od czasu wprowadzenia zmian demokratycznych na Węgrzech, został w maju 2014 roku skazany na pięć i pół roku więzienia za podżeganie i współudział w zabójstwie. Od wyroku odwołał się zarówno 93-letni obecnie Biszku, jak i prokuratura, domagająca się dla niego dożywocia. Obrona wnioskowała o uniewinnienie.

Nie podano, dlaczego sąd apelacyjny nakazał powtórne rozpatrzenie sprawy przez sąd niższej instancji.

Szef MSW, sekretarz KC

Biszku należał do władz partii komunistycznej po październikowym powstaniu zdławionym przez wojska ZSRR. Był sekretarzem Komitetu Centralnego Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej. Po antysowieckim powstaniu władze partyjne utworzyły podlegające im zbrojne milicje do prowadzenia represji. Siły te były odpowiedzialne za strzelanie m.in. do uczestników dwóch grudniowych wieców w 1956 roku w Budapeszcie i w mieście Salgotarjan, gdzie zginęło 49 osób.

Funkcję ministra spraw wewnętrznych Biszku pełnił w latach 1957-1961, a sekretarzem KC był w latach 1962-1978.

Autor: pk//tka / Źródło: PAP