Świat

Polacy najliczniejszą reprezentacją nowej UE w brytyjskich więzieniach

Świat


Wśród obywateli państw Europy Środkowej i Wschodniej, którzy odbywają kary pozbawienia wolności w Wielkiej Brytanii, największą grupę stanowią Polacy. Za brytyjskimi kratami jest ich więcej niż np. Rumunów czy Litiwnów.

Jak wynika z zestawienia opublikowanego przez "Sunday Express", według stanu na koniec stycznia br. w brytyjskich więzieniach siedziało 807 Polaków, o 10 proc. więcej niż we wrześniu 2011 roku. Dalsze miejsca w tym "rankingu więźniów" z Europy Środkowej i Wschodniej zajmują Rumuni (624), Litwini (462), Albańczycy (211), Łotysze (183) oraz Słowacy (98).

Tendencje wzrostowe

Od września 2011 r. do stycznia 2013 r. procentowo najwięcej przybyło w Wielkiej Brytanii więźniów z Mołdawii, ale jest to wzrost z bardzo niskiego poziomu 6 osób do 10. Rumunów przybyło w brytyjskich więzieniach 40 proc., Słowaków 29 proc., a Albańczyków 23 proc. O 26 proc. spadła liczba więźniów pochodzących z Estonii, a o 9 proc. z Łotwy. Ogółem w więzieniach brytyjskich przebywa 83 757 osób, co w porównaniu z wrześniem 2011 r. oznacza spadek o 4 proc.

Autor: mk/tr/k / Źródło: PAP