Świat

Polacy chcą walczyć z globalnym ociepleniem

Świat


88 proc. zapytanych Europejczyków oczekuje od Unii Europejskiej zajęcia się globalnym ociepleniem, a ponad połowa uważa, że jest to sprawa bardzo pilna - wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP na zlecenie Komisji Europejskiej. Podobnego zdania jest 81 proc. badanych Polaków.

Najbardziej przekonani o konieczności rychłych działań są Grecy i Cypryjczycy - 87 proc. z nich uważa, że UE powinna się zająć tą sprawą bardzo pilnie. Zaraz za nimi plasują się Polacy (81 proc.), Szwedzi (76 proc.) i Chorwaci (75 proc.). Na przeciwnym końcu skali znajdują się Estończycy - tylko 35 proc. z nich uważa globalne ocieplenie na pierwszorzędny problem.

Najbardziej świadomi zagrożeń związanych ze zmianą klimatu i potrzeby pilnych działań są członkowie członkowie "starej 15" Unii Europejskiej. Trzech na pięciu mieszkańców tych krajów określiła tę sprawę jako "bardzo pilną". 49 proc. mieszkańców nowych krajów członkowskich podziela tę opinię.

W badaniu spytano również o potrzebę pilnego wprowadzenia nowej polityki UE dotyczącej efektu cieplarnianego. Aż 89 proc. respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Niestety, ten odsetek wśród Polaków był przeszło dwa razy niższy (42. proc.).

Sondaż został zrealizowany metodą wywiadu twarzą w twarz na próbie 29.222 mieszkańców 27 krajów należących do Unii Europejskiej, dwóch krajów kandydujących do UE (Chorwacja i Turcja) oraz Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

Źródło: PAP