"Jak długo jeszcze ludzka niegodziwość siać będzie przemoc i nienawiść?"


Papież Franciszek powiedział podczas mszy w obchodzony w Nowy Rok Światowy Dzień Pokoju, że codziennie niesprawiedliwość i przemoc ranią ludzkość. Ale rzeka cierpień i nędzy, jak wskazywał, nie uczyni nic w obliczu "oceanu miłosierdzia", który zalewa świat.

W homilii w bazylice Świętego Piotra papież mówił w piątek, że wierni, którzy każdego dnia pragną wsparcia obecności Boga, muszą napotykać znaki przeciwne, sprawiające, że odczuwają go raczej jako nieobecnego.

- Ludzkość jest codziennie raniona przez wiele form niesprawiedliwości i przemocy - dodał.

"Jak długo jeszcze?"

Franciszek podkreślił: - Czasami stawiamy sobie pytanie: jak to możliwe, że trwa gnębienie człowieka przez człowieka, że arogancja silniejszego nadal upokarza najsłabszego, spychając go na najnędzniejszy margines naszego świata? Jak długo jeszcze ludzka niegodziwość siać będzie na ziemi przemoc i nienawiść, powodując niewinne ofiary? - pytał.

Papież przypomniał o mężczyznach, kobietach i dzieciach uciekających przed wojną, głodem i prześladowaniami, gotowych - jak dodał - "ryzykować życie, aby były respektowane ich podstawowe prawa". - Rzeka nędzy, żywiącej się grzechem, zdaje się zaprzeczać pełni czasu dokonanej przez Chrystusa - stwierdził.

Ocean miłosierdzia

Franciszek wskazywał, że ta wielka fala nie może jednak nic uczynić w obliczu oceanu miłosierdzia, zalewającego świat. Podkreślał, że wszyscy muszą zanurzyć się w tym oceanie po to, by "by dać się odrodzić, przezwyciężyć obojętność uniemożliwiającą solidarność i porzucić fałszywą neutralność, która utrudnia wzajemne dzielenie się".

Wezwał wierzących do udziału w budowie świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego, w którym każdy może żyć w pokoju i w harmonii "pierwotnego stworzenia Bożego".

Moc wiary

Mówiąc o podejmowanych przez ludzi próbach zrozumienia sensu wydarzeń dotykających osobiście ich samych, ich rodzin, krajów i całego świata papież wyjaśnił: - Gdzie nie mogą dotrzeć rozum filozofów ani negocjacje polityczne, tam może dotrzeć moc wiary, która przynosi łaskę Ewangelii Chrystusa i która może otwierać nieustannie nowe drogi rozumowi i negocjacjom.

Homilię zakończyła modlitwa o miłosierdzie i pokój na świecie.

Autor: asz\mtom / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości