Niemiecki minister reaguje na białą księgę PiS ws. niemieckiej mniejszości

TVN24

bergner.deChristoph Bergner uważa, że w sprawach mniejszości najważniejszy jest dialog

Gdy mówi się, że mniejszość niemiecka nie jest lojalna wobec Polski czy idei Unii Europejskiej, to musimy się temu przeciwstawiać, mówić jasno i wyraźnie, że tak nie jest - powiedział PAP niemiecki wiceminister spraw wewnętrznych Christoph Bergner. W jego opinii, "mniejszość niemiecka to lojalny budowniczy rozwoju Polski".

Tak sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i pełnomocnik rządu RFN ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych Christoph Bergner skomentował utworzenie prze kilkoma miesiącami przez opolskie struktury Prawa i Sprawiedliwości tzw. Białej księgi nielojalności mniejszości niemieckiej wobec Polski, gdzie wpisane zostały m.in. kwestie ustawiania dwujęzycznych tablic w miejscowościach czy na dworcach w woj. opolskim.

- Po stronie niemieckiej uważamy, że mniejszość niemiecka jest integralnym i lojalnym budowniczym rozwoju Polski i całej Europy - powiedział Bergner.

Odniósł się też do zapowiedzi zorganizowania w Opolu marszu pod hasłem "Tu jest Polska", którego ideę poparł Jarosław Kaczyński.

- W Polsce i w Niemczech istnieje wolność demonstrowania, różne grupy wykorzystują ją do artykułowania swoich potrzeb. Gdyby doszło faktycznie do takiej demonstracji, to nie wydaje mi się byśmy w jakikolwiek sposób jako rząd Niemiec ją oceniali - powiedział.

- Będziemy raczej mocno podkreślać wyniki porozumienia osiągniętego w ramach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu i to, że zarówno mniejszość niemiecka w Polsce, jak i Polacy żyjący w Niemczech stanowią ubogacenie i potencjał do zbliżenia się obydwu krajów - podkreślił.

Rzetelnie informować

Niemiecki polityk powiedział, że co do podpisanego w czerwcu 2011 r. polsko-niemieckiego Wspólnego Oświadczenie Okrągłego Stołu, które dotyczy wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz niemieckiej mniejszości w Polsce, to w najbliższym czasie ma być przygotowany bilans realizacji tych ustaleń po obu stronach. - Analizujemy realizację zobowiązań poczynionych w tej materii wobec siebie przez rządy obu krajów. Pozytywnym przykładem wypełniania tych zobowiązań jest z pewnością powołanie Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków po stronie niemieckiej - powiedział Bergner.

Dodał też: - Staramy się również w tej analizie pokazywać elementy, które nie funkcjonują jak powinny. Przykładem na to jest np. brak opracowania nowelizacji strategii kształcenia mniejszości niemieckiej po stronie polskiej.

Według Bergnera, analiza postępów realizacji zobowiązań przyjętych w ramach polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu ma mieć wersję pisemną.

- Uzgodniliśmy z polskim Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, że będziemy się w tej kwestii rzetelnie i regularnie informować - wyjaśnił.

Jego zdaniem, zapewne nie we wszystkich obszarach uda się uzyskać konsensus, "najważniejsze jednak by prowadzić dialog".

Pieniądze dla mniejszości do 2017

Niemiecki wiceminister spraw wewnętrznych powiedział też, że przedmiotem rozważań władz niemieckich jest kwestia dalszego wspierania działań mniejszości niemieckiej w Polsce, również finansowego, w kontekście przekazanych niedawno władzom Niemiec przez działaczy mniejszości wyliczeń.

Wskazują one, że finansowanie działalności mniejszości w Polsce zagwarantowane jest z przekazanych dotychczas środków jedynie do roku 2017. Jak podkreślił Bergner, "sytuacja budżetowa mniejszości niemieckiej na rok 2013 i 2014 jest zabezpieczona".

- Nie mam obecnie gotowego rozwiązania tej kwestii, ale poważnie podchodzimy do tych kalkulacji - powiedział.

Zapytany o możliwości wsparcia działań na rzecz zapewniania w Polsce dwujęzycznego nauczania Bergner odpowiedział: - To pytania odnoszące się nie tylko do sytuacji w Polsce i Niemczech, ale we wszystkich europejskich państwa, gdzie istnieje mniejszość niemiecka. W czerwcu tego roku w Hermannstadt w Rumunii będziemy się zajmowali tym tematem i szukali globalnego rozwiązania dotyczącego nauczania języka mniejszości narodowej we wszystkich państwach, gdzie mniejszość niemiecka istnieje. Z danych GUS wynika, że w ostatnim spisie powszechnym z 2011 r. zanotowano w Polsce 148 tys. osób deklarujących narodowość niemiecką (wobec ponad 150 tys. osób ze spisu w 2002 r.).

Wg danych mniejszości niemieckiej Niemcy są obecni w 10 z 16 polskich województw.

Autor: mac//kdj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: bergner.de