TVN24 | Świat

Miesiąc bez prezydenta Niemiec. Obowiązki przejmują szefowie Bundesratu

TVN24 | Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
tvn24.pl

Przewodniczący Rady Federalnej Niemiec (Bundesratu) Dietmar Woidke i wiceprzewodniczący Reiner Haseloff będą zastępować prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera przez najbliższe cztery tygodnie - poinformował w środę Bundesrat. Nie podano, co jest tego przyczyną.

Jak przekazała izba niemieckiego parlamentu, Reiner Haseloff będzie pełnić obowiązki głowy państwa od 15 lipca do 12 sierpnia, natomiast jego zastępca Dietmar Woidke przejmie tę funkcję na okres między 3 a 12 sierpnia.

Zgodnie z artykułem 57. konstytucji Niemiec "w razie przeszkody w pełnieniu obowiązków lub przedwczesnego złożenia urzędu przez Prezydenta Federalnego jego uprawnienia wykonuje Przewodniczący Bundesratu".

Nie podano, jaka jest przyczyna przerwy w sprawowaniu obowiązków przez obecnego niemieckiego prezydenta.

Obowiązki Prezydenta Federacji

Frank-Walter Steinmeier sprawuje urząd głowy państwa od 2017 roku. W listopadzie 2016 został ogłoszony przez kanclerz Angelę Merkel kandydatem koalicji rządowej na to stanowisko. Przed objęciem prezydentury pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Zgromadzenie Federalne Niemiec wybrało go na prezydenta w pierwszej turze wyborów stosunkiem głosów 931 do 1253.

Prezydent RFN wybierany jest na pięcioletnią kadencję. Do jego kompetencji należy między innymi reprezentowanie państwa na zewnątrz, zawieranie umów z innymi krajami, wysyłanie i przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych, mianowanie i odwoływanie najwyższych urzędników państwowych, w tym wskazywanie kandydata na kanclerza. Na wniosek rządu Prezydent Federacji może rozwiązać parlament, gdy wniosek kanclerza o wotum zaufania zostanie odrzucony. Na wniosek rządu może wprowadzić w kraju stan wyjątkowy. Posiada także prawo łaski. Wydawanie przez niego aktów prawnych wymaga kontrasygnaty kanclerza lub właściwego ministra.

Prezydent Niemiec nie ponosi politycznej odpowiedzialności przed parlamentem.

Autor:momo//now

Źródło: tvn24.pl