Świat

Muzułmańscy uczeni do papieża: czcimy tego samego Boga!

Świat


Ponad 130 islamskich uczonych napisało list do papieża Benedykta XVI i innych chrześcijańskich dostojników, w którym wzywają do lepszego zrozumienia między chrześcijaństwem i islamem.

- Jako muzułmanie mówimy do chrześcijan, że nie jesteśmy przeciwko wam i islam nie jest przeciwko wam - możemy przeczytać w liście. Jego autorzy podkreślają, że relacje między chrześcijaństwem a islamem mogą mieć kluczowe znaczenie dla światowego pokoju, jako że wyznawcy tych religii stanowią ponad połowę populacji świata.

'Przecież czcimy tego samego Boga"

W liście podkreśla się, że obie religie czczą tego samego i jedynego Boga, obie też akcentują obowiązek życia w pokoju z sąsiadami i miłości bliźniego. Zaś tych, którzy dążą do konfliktu, autorzy przestrzegają: "nasze nieśmiertelne dusze są zagrożone, jeśli zawiedziemy w wysiłkach budowania pokoju i życia razem w harmonii".

"Jeśli właściwi ludzie i grupy wysłuchają tego oświadczenia i podejmą działania, atmosfera zmieni się na taką, w której posługujący się przemocą ekstremiści nie będą mogli funkcjonować" - możemy przeczytać wysłanym do chrześcijan przesłaniu.

Podstawa dla pokoju i zrozumienia już istnieje. Jest nią jedna z najbardziej fundamentalnych zasad obu religii: miłości Jednego Boga i miłości bliźniego. fragment listu

Pod listem podpisują się szyici, sunnici, ibadyci...

List został podpisany przez szanowanych muzułmańskich przywódców religijnych, polityków i naukowców z całego świata. Sygnatariusze ci prezentują różne szkoły i odłamy islamu: sunnitów, szyitów, ibadytów i innych. Przesłanie zostało upowszechnione dokładnie rok po tym, jak papież Benedykt XVI wysłał list do 38 przywódców islamu.

Oprócz papieża, otrzymali także arcybiskup Canterbury, głowy Kościołów: luterańskiego, baptystycznego, do patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I i patriarchów kościołów prawosławnych.

Źródło: BBC, AP, Reuters, CNN

Pozostałe wiadomości