Morawiecki z Junckerem o Sądzie Najwyższym. "Bardzo pozytywna rozmowa"

TVN24

Morawiecki spotkał się z szefem KE Jean-Claudem Junckeremtvn24
wideo 2/36

Zmiany, które ostatnio przeprowadziliśmy w wymiarze sprawiedliwości są bardzo pozytywnie postrzegane w Komisji Europejskiej - zapewnił w niedzielę w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał szef polskiego rządu, rozmawiał o polskim sądownictwie z szefem Komisji Europejskiej. - Była to bardzo pozytywna rozmowa - podkreślił.

Premier na konferencji w Brukseli powiedział, że odbył w niedzielę rozmowę z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem, na marginesie szczytu dotyczącego porozumienia Unii z Wielką Brytanią w sprawie brexitu.

- Była to bardzo pozytywna rozmowa, która potwierdziła z punktu widzenia przewodniczącego Junckera, że te zmiany, które przeprowadziliśmy [w wymiarze sprawiedliwości - przyp. red.] są postrzegane w Komisji Europejskiej bardzo dobrze, bardzo pozytywnie. Są postrzegane jako konstruktywny krok po naszej stronie - oświadczył Morawiecki.

Interwencja Komisji Europejskiej

Premier podkreślił, że "z punktu widzenia przewodniczącego Junckera dobrze postrzegane są ostatnie zmiany dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce". - Zobaczymy jaki będzie dalszy bieg wydarzeń - dodał szef rządu. Jak dodał, rozmowa dotyczyła również "problemów, z którymi boryka się cała UE".

Senat przyjął w piątek wieczorem nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która przewiduje umożliwienie sędziom SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrotu do pełnienia urzędu. Nowelizacja, która jest odpowiedzią na oczekiwania Komisji Europejskiej i decyzję Trybunału Sprawiedliwości UE zawieszającą część przepisów dotyczących sędziów Sądu Najwyższego, czeka teraz na podpis prezydenta.

Jak mówił podczas procedowania noweli w Sejmie przedstawiciel wnioskodawców poseł PiS Łukasz Schreiber, nowelizacja ustawy o SN jest konieczna ze względu na postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości UE.

19 października TSUE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tak zwanych środków tymczasowych, w tym między innymi zawieszenia stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku, przywrócenia do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali przeniesieni w stan spoczynku oraz powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiska, których dotyczą kwestionowane przepisy.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczy przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 roku, która weszła w życie 3 kwietnia. Zgodnie z nowelą sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 roku.

"Służbę na stanowisku sędziego SN, albo sędziego NSA uważa się za nieprzerwaną" - głosi nowelizacja.

Nowela przewiduje, że sędziowie, którzy objęli stanowisko w SN przed wejściem w życie tej nowelizacji przechodzą w stan spoczynku, przy zastosowaniu przepisu poprzedniej ustawy o SN z 2002 roku, czyli z dniem ukończenia 70. roku życia. Sędzia będzie mógł przejść w stan spoczynku na swój wniosek po ukończeniu 65. roku życia (mężczyźni) lub po ukończeniu 60 lat (kobiety), a po ukończeniu 60 lat, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego nie mniej niż 9 lat.

Sędziowie, którzy obejmą stanowisko w SN po wejściu w życie tej nowelizacji, będą przechodzić w stan spoczynku zgodnie z przepisem nowej ustawy o SN, która weszła w życie 3 kwietnia tego roku, czyli z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złożą oświadczenie o woli dalszego orzekania, a prezydent wyrazi na to zgodę.

Nowela zakłada też, że jeśli na jej podstawie do pełnienia urzędu w Sądzie Najwyższym powrócił sędzia, który zajmował stanowisko Pierwszego Prezesa SN lub prezesa SN, kadencję uważa się za nieprzerwaną. Regulacje dotyczą Pierwszej Prezes SN Małgorzaty Gersdorf oraz dwóch prezesów Izb SN - Stanisława Zabłockiego i Józefa Iwulskiego.

Autor: ft//now / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: