Świat

Mińsk deklaruje większą "jawność procesu wyborczego". Po kolejnych wyborach

Świat

president.gov.byPrezydent Alaksandr Łukaszenka w lokalu wyborczym

Białoruś uczyni wszystko, co możliwe, by jak najszybciej wdrożyć część zaleceń Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE – zapowiedział wiceszef Centralnej Komisji Wyborczej Mikałaj Łazawik.

"Zwróciliśmy uwagę, że zalecenia Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE są zorientowane przede wszystkim na zwiększenie jawności i przejrzystości procesu wyborczego. Postaramy się zrobić wszystko, co możliwe, by zostały one zrealizowane w jak najkrótszym czasie" – zadeklarował Mikałaj Łazawik.

Oświadczył, że niektóre zalecenia ODIHR mają charakter koncepcyjny – dotyczą zmian w konstytucji i ustawach, a ich przygotowanie jest skomplikowane i wymaga dużo czasu. "Do wyborów parlamentarnych po prostu nie zdołamy ich spełnić" – oświadczył, dodając, że międzynarodowe instytucje nie rekomendują zmiany ordynacji wyborczej w roku wyborczym.

Inne rekomendacje mają zaś według niego raczej proceduralny charakter. Łazawik zaznaczył, że niektóre z nich można spełnić poprzez decyzje Centralnej Komisji Wyborczej.

Jako orientacyjny termin tegorocznych wyborów parlamentarnych wymienił 11 września. "Na razie nie dostaliśmy propozycji terminu przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. Orientujemy się na 11 września" – oznajmił.

Przeanalizują zalecenia

Według Mikałaja Łazawika grupa ekspertów w ciągu miesiąca przeanalizuje zalecenia zawarte w końcowym raporcie z wyborów prezydenckich na Białorusi z października 2015 r. i opracuje propozycje zmian w procesie wyborczym na Białorusi.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele różnych organów państwowych, w tym MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości, ale może ona zapraszać do współpracy innych specjalistów.

W swym raporcie ODIHR OBWE pisze, że powinna zostać poprawiona ordynacja wyborcza na Białorusi, by wprowadzić ważne zabezpieczenia proceduralne, które zapewnią uczciwość i przejrzystość wszystkich etapów procesu wyborczego. Zwłaszcza dotyczących składu komisji wyborczych, sprawdzania podpisów na rzecz kandydatów, praw obserwatorów, głosowania przedterminowego i mobilnego, jak również liczenia i zapisywania głosów.

Zwrócono też uwagę na konieczność wprowadzenia do wszystkich aktów prawnych poprawek, które zagwarantowałyby jak najmniejsze ograniczanie podstawowych swobód, jak również na potrzebę rozważania zmiany systemu mianowania członków komisji wyborczych.

"Wiele jeszcze brakuje"

W raporcie podkreślono też, że należy zagwarantować równe traktowanie wszystkim kandydatom. Władze powinny też rozważyć wycofanie wymogu, że dziennikarze krajowych mediów muszą mieć akredytację, by pracować dla mediów zagranicznych.

"Wybory z 11 października po raz kolejny wykazały, że Białorusi wiele jeszcze brakuje do spełnienia warunków demokratycznych wyborów OBWE" - ocenił ODIHR OBWE w raporcie.

UE nie przedłuży sankcji wobec Białorusi
UE nie przedłuży sankcji wobec BiałorusiEBS

Autor: tas\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.by