Laimdota Straujuma na czele. Na Łotwie powstała koalicja

EPARządem pokieruje Laimdota Straujuma

Trzy partie łotewskie - centroprawicowa Jedność, centrowy Związek Zielonych i Chłopów (ZZS) oraz konserwatywny Sojusz Narodowy - podpisały porozumienie o utworzeniu rządu koalicyjnego. Na czele gabinetu stanie dotychczasowa premier Laimdota Straujuma.

Umowę koalicyjną podpisali liderzy partii koalicyjnych - Solvita Aboltina z partii Jedność, Augusts Brigmanis z ZZS oraz Raivis Dzintars z Sojuszu Narodowego - oraz Straujuma, który należy do Jedności. Podpisana została także deklaracja programowa nowego gabinetu. Zamieszczony na stronie internetowej parlamentu projekt tego porozumienia zawiera blisko 200 celów. Nowy rząd jako swoje priorytety wskazał m.in. wzrost gospodarczy, jakość życia rodzin i obywateli, bezpieczeństwo narodowe, zwiększenie wykorzystania funduszy unijnych, poprawa sytuacji demograficznej czy zmniejszanie nierówności społecznych.

Po ceremonii w łotewskim parlamencie (Saeima) Straujuma przypomniała, że w przyszłym roku Łotwa po raz pierwszy w swojej historii obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Na nadzwyczajnym posiedzeniu parlament udzielił rządowi wotum zaufania; spośród 100 deputowanych 61 było za, a 39 przeciw. W wyniku przeprowadzonych 4 października wyborów koalicja dysponuje 61 mandatami w 100-osobowym parlamencie. W skład nowego gabinetu wejdzie siedmiu ministrów, który byli już w dotychczasowym rządzie Straujumy. Ministerstwem obrony pokieruje Raimonds Vejonis (ZZS), spraw zagranicznych - Edgars Rinkeviczs (Jedność), finansów - Janis Reirs (Jedność).

Putin martwi się o kraje bałtyckie. "Szczepionka przeciwko wirusowi nazizmu traci wydajność"
Putin martwi się o kraje bałtyckie. "Szczepionka przeciwko wirusowi nazizmu traci wydajność"Reuters

Autor: mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Pozostałe wiadomości