Kurdystan: szanujemy decyzję sądu w sprawie integralności kraju

TVN24

Aktualizacja:

Władze irackiego Kurdystanu we wtorek zapowiedziały respektowanie orzeczenia Najwyższego Sądu Federalny Iraku, które głosi, że żaden region czy prowincja nie może odłączyć się od kraju.

"Uważamy, że to orzeczenie musi stać się podstawą do rozpoczęcia otwartego dialogu narodowego między Irbilem i Bagdadem w celu rozwiązania wszelkich sporów" - głosi oświadczenie wydane przez władze Kurdyjskiego Rządu Regionalnego (KRG).

Bagdad reaguje na referendum

W ubiegłym tygodniu Najwyższy Sąd Federalny wydał orzeczenie w sprawie integralności terytorialnej kraju w reakcji na przeprowadzone przez iracki Kurdystan referendum w sprawie niepodległości regionu. Uczynił to na wniosek rządu w Bagdadzie, który w ten sposób chciał nie dopuścić do "błędnego interpretowania" irackiej konstytucji i utrzymać jedność Iraku.

Najwyższy Sąd Federalny orzeka o zgodności ustaw z ustawą zasadniczą oraz rozstrzyga spory między władzami centralnymi w Bagdadzie a poszczególnymi regionami.

Kurdystan się usamodzielnia

Na mocy irackiej konstytucji z 2005 roku na terenie Kurdystanu utworzono region autonomiczny. Porozumienie o utworzeniu autonomicznego regionu kurdyjskiego zawarto w 1970 roku między rządzącą wówczas w Iraku partią Baas a Kurdami.

Po referendum z 25 września, przeprowadzonym w Regionie Kurdystanu i na obszarach spornych, nasilił się konflikt między Bagdadem a Irbilem. Większość uczestników plebiscytu opowiedziała się za niepodległością Kurdystanu. Bagdad uznał głosowanie za nielegalne.

W ostatnich latach iracki Kurdystan dążył do poszerzania swej autonomii, budując własny rurociąg do Turcji i niezależnie eksportując ropę naftową w sytuacji, gdy stosunki z rządem centralnym w Bagdadzie zostały nadszarpnięte, między innymi w związku z podziałem dochodów z ropy.

Autonomiczny iracki Kurdystan na mapie Bliskiego Wschodu
| PAP

Autor: pk\mtom / Źródło: PAP