Juszczenko chwali UPA

Świat

Aktualizacja:

Z okazji 67. rocznicy powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko oświadczył, że UPA była sprawiedliwą odpowiedzią Ukrainy na represje reżimu stalinowskiego i nazistowskiego oraz wcieleniem w życie dążeń narodu do wolności i niepodległości.

- Nie posiadając własnego państwa i żyjąc pod okupacją, Ukraińcy uczynili rzecz niemożliwą: sformowali w pełni wartościową, zdolną do boju armię, która kontrolowała olbrzymie terytoria i przez długie lata stawiała czoło wrogowi - napisał szef państwa w liście okolicznościowym.

Zdaniem Juszczenki UPA stała się "podstawą przyszłej państwowości" ukraińskiej, a jej osiągnięcia nie znajdują analogii w historii.

- Ich czyn wydawał się być pozbawiony nadziei, lecz mimo to przeciwstawili się potędze imperialnej siłą swego ducha i zwyciężyli. Imperia upadły, a na ich ruinach powstała niezależna, zjednoczona i demokratyczna Ukraina - podkreślił prezydent.

Republika Kołkowska

W środę, w rocznicę powstania UPA, Juszczenko odwiedza m.in. miejscowość Kołki na Wołyniu, gdzie od kwietnia do listopada 1943 r. istniała tzw. Republika Kołkowska. Jak podała kancelaria prezydencka, republika

Ich czyn wydawał się być pozbawiony nadziei, lecz mimo to przeciwstawili się potędze imperialnej siłą swego ducha i zwyciężyli. Imperia upadły, a na ich ruinach powstała niezależna, zjednoczona i demokratyczna Ukraina Wiktor Juszczenko

W listopadzie 1943 r. Republika Kołkowska została zlikwidowana przez Niemców, którzy użyli przeciwko niej artylerii, czołgów i samolotów.

Przeciwko wszystkim

Ukraińska Powstańcza Armia powstała w 1942 roku, kiedy to doszło do połączenia ukraińskich oddziałów partyzanckich z oddziałami Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Podczas II wojny światowej walczyła przeciwko Niemcom i ZSRR.

Mimo to, formacja ta nie jest dotychczas na Ukrainie uznawana za stronę biorącą udział w walkach narodowowyzwoleńczych.

Rzeź wołyńska

Od wiosny 1943 roku UPA prowadziła działania zbrojne przeciwko polskiej ludności Wołynia, Polesia i Galicji Wschodniej, zmierzające do jej całkowitego usunięcia z tych terenów. Zdaniem polskich historyków ukraińscy nacjonaliści zamordowali wówczas ok. 100 tys. Polaków.

W szczytowym momencie działalności ogólna liczebność UPA sięgała nawet 40 tysięcy osób. Pojedyncze oddziały tej formacji utrzymywały się na terenie ZSRR do 1956 r.

Źródło: PAP