Świat

"Chrześcijanie winni usłyszeć wołanie o pomoc migrantów". Orędzie papieża Polaka sprzed dekady

Świat

giulio napolitano / Shutterstock.comJan Paweł II przekonywał, że należy akceptować wielość kultur

"Wszyscy jesteśmy świadomi, że przy spotkaniu osób wywodzących się z różnych kultur dochodzi często do konfliktu tożsamości" - pisał Jan Paweł II w orędziu, jakie przygotował z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy w 2005 roku. Papież wskazał w nim, jak jego zdaniem powinna wyglądać integracja imigrantów w krajach, do których przybywają.

Wszyscy jesteśmy świadomi, że przy spotkaniu osób wywodzących się z różnych kultur dochodzi często do konfliktu tożsamości. Kryje on w sobie także elementy pozytywne. Wchodząc w nowe środowisko, imigrant niejednokrotnie lepiej uświadamia sobie, kim jest, zwłaszcza gdy odczuwa brak osób i wartości, które są dla niego ważne. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z dnia 24 listopada 2004 r.

W swoim orędziu Jan Paweł II powołał się na treść instrukcji "Erga migrantes caritas Christi", wydanej przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

"Integracja nie jest w niej przedstawiona jako asymilacja, która prowadzi do zniszczenia albo wymazania z pamięci własnej tożsamości kulturowej. Kontakt z drugim człowiekiem pozwala raczej odkryć jego 'sekret', otworzyć się na niego, aby przyjąć to, co jest w nim wartościowe, a w ten sposób przyczynić się do lepszego poznania każdego" - tłumaczył papież.

Potrzeba równowagi

Zaznaczył, że integracja taka jest procesem długotrwałym, a w jej trakcie imigrant musi dołożyć wielu starań, powinien np. podjąć naukę języka danego kraju.

Jan Paweł II ponad dekadę temu wskazywał, że migracja jest zjawiskiem globalnym, stąd potrzeba znaleźć równowagę między "zachowaniem własnej tożsamości a uznaniem tożsamości innych".

"Trzeba zatem wykluczyć zarówno tendencje asymilacyjne, które mają prowadzić do upodobnienia innych do nas samych, jak też próby marginalizacji imigrantów, które mogą przybierać nawet formy apartheidu" - pisał papież.

W jego ocenie najlepszym scenariuszem integracji byłby taki, w którym różne kultury "wzbogacają się nawzajem".

"Strażnicy poranka"

"Chrześcijanie ze swej strony (...) potrafią też dostrzegać w różnych kulturach 'cenne elementy religijne i ludzkie', które mogą stanowić dobrą podstawę dla wzajemnego porozumienia" - podkreślił Jan Paweł II, dodając, że "chrześcijanie, chcąc dochować wierności własnym zasadom, nie mogą też rezygnować z głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu".

Na koniec zaapelował, by wszyscy wierzący stali się "strażnikami poranka".

"Jako 'strażnicy' chrześcijanie winni przede wszystkim usłyszeć wołanie o pomoc tak licznych migrantów i uchodźców, ale winni też przyczyniać się aktywnie do tworzenia nowych perspektyw, które pozwolą żywić nadzieję na powstanie społeczeństwa bardziej otwartego i solidarnego. To przede wszystkim ich zadaniem jest dostrzeganie obecności Boga w dziejach, nawet wówczas, gdy wszystko wydaje się jeszcze spowite mrokiem" - czytamy w tekście orędzia.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy jest obchodzony przez Kościół katolicki w trzecią niedzielę stycznia każdego roku.

Kardynał Krajewski apeluje o przyjęcie uchodźców z Grecji
Kardynał Krajewski apeluje o przyjęcie uchodźców z GrecjiElemosineria Apostolica
wideo 2/23

Autor: ts/ja / Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: giulio napolitano / Shutterstock.com

Raporty: