Świat

Jak Watykan walczy z pedofilią? ONZ chce wyjaśnień

Świat

sxc.huONZ czeka na wyjaśnienia od Watykanu do 30 listopada

Komitet Narodów Zjednoczonych ds. Praw Dziecka poprosił Watykan o szczegółowe wyjaśnienia dotyczące skandalu pedofilii w Kościele. Włoskie media podały, że komitet przedstawił długą listę pytań.

Komitet, który monitoruje wypełnianie przez państwa postanowień Konwencji o Prawach Dziecka, wystosował wniosek o informacje dotyczące wszystkich zgłoszonych Watykanowi przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich popełnionych przez przedstawicieli duchowieństwa.

Ponadto w liście zawarto na przykład pytania jakie kroki podjęto, by żaden ksiądz oskarżony o pedofilię nie miał już więcej kontaktów z dziećmi oraz o wskazówki i zasady postępowania wobec przypadków nadużyć i współpracę Kościoła ze świeckim wymiarem sprawiedliwości.

Zapytano też, według mediów, o wyjaśnienia dotyczące tego, w jakich sytuacjach poproszono hierarchię kościelną o to, by nie zawiadamiać policji i wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach.

Jak Watykan wspiera ofiary?

Komitet ONZ zainteresowany jest tym jakiego wsparcia Stolica Apostolska udziela ofiarom wykorzystywania, sprawą odszkodowań dla nich oraz procesami kanonicznymi sprawców takich czynów. Watykan zapytano też o to, czy dochodziło do przypadków wypłaty zadośćuczynienia dla ofiary w zamian za jej milczenie na temat nadużyć. Kolejna przedstawiona do wyjaśnienia kwestia to wprowadzone zasady zapobiegania pedofilii w Kościele. Inne punkty wniosku komitetu ONZ do Watykanu odnoszą się do skandalu nadużyć i maltretowania sierot w domach sióstr magdalenek w Irlandii oraz wydarzeń w zgromadzeniu Legioniści Chrystusa. Jego założyciel, ksiądz Marcial Maciel Degollado z Meksyku, przez kilkadziesiąt lat dopuszczał się pedofilii, a także seksualnego wykorzystywania seminarzystów. Miał również kilkoro dzieci. Papież Benedykt XVI na początku swego pontyfikatu nakazał mu życie w odosobnieniu. Sprawcę tego największego skandalu w Kościele nie spotkała nigdy żadna inna kara. Zmarł w 2008 roku.

Rutynowe działanie ONZ

Komitet ONZ ds. Praw Dziecka mający swą siedzibę w Genewie ogłosił, że czeka na wyjaśnienia Watykanu do 30 listopada. - Z całą pewnością udzielimy odpowiedzi- oświadczył jeden z przedstawicieli Stolicy Apostolskiej przy siedzibie ONZ w Genewie ksiądz Massimo De Gregori. Wyraził nadzieję, że ta inicjatywa komitetu Narodów Zjednoczonych nie będzie postrzegana jako specjalna procedura dla Watykanu i że nie dojdzie do jej "instrumentalnych" interpretacji. Wyjaśniono, że przedłożenie wniosku o wyjaśnienia jest działaniem rutynowym, dotyczącym wszystkich państw.

Autor: rf\mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu