Świat

108 mln osób cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie. Więcej niż rok wcześniej

Świat


Około 108 milionów osób na całym świecie cierpiało głód lub ciężkie niedożywienie w ciągu 2016 roku. Sytuacja pogorszyła się w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy liczba ta wynosiła 80 milionów - czytamy w raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowanym w piątek w Brukseli.

Wzrost ten nastąpił wskutek konfliktów zbrojnych i drożyzny w krajach, w których dochodziło do tych konfliktów. Jako przyczyny zmniejszania się zbiorów raport Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) wymienia suszę i nieregularne opady spowodowane zjawiskiem El Nino.

Dokument zwraca uwagę na ścisły związek między konfliktami zbrojnymi na danym terenie a sytuacją w dziedzinie aprowizacji: to one w dziewięciu na dziesięć przypadków mają decydujący wpływ na występowanie kryzysów humanitarnych. Z tej przyczyny w bieżącym roku - przewiduje FAO - zapotrzebowanie na pomoc humanitarną wzrośnie szczególnie między innymi w Sudanie Południowym, Somalii, Jemenie, na północnym wschodzie Nigerii, w Iraku, Syrii oraz w Malawi i Zimbabwe. Unia Europejska jest najskuteczniejsza w działaniach mających na celu zapobieganie głodowi i niedożywieniu. W 2016 roku wyasygnowała na ten cel 715 milionów euro.

Autor: tmw\mtom / Źródło: PAP