TVN24 | Świat

Kandydaci na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ponownie odrzuceni

TVN24 | Świat

Autor:
pp
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Komitet Rady Europy ponownie odrzuca polskich kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunały Praw Człowieka
TVN24Komitet Rady Europy ponownie odrzuca polskich kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunały Praw Człowieka

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy kolejny raz odrzuciło kandydatury na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Potwierdzono tym samym rekomendację Komitetu Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Strona polska będzie musiała przygotować nowe kandydatury.

Komitet Rady Europy ds. wyboru sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zarekomendował odrzucenie wskazanych przez polski rząd kandydatów 19 stycznia. Podkreślono, że nie wszyscy kandydaci spełniają wymogi określone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W konsekwencji zarekomendowano też zwrócenie się do polskiego rządu o przygotowanie nowej listy kandydatów.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO

Podczas trwającego Zgromadzenia Parlamentarnego RE zagłosowano za tymi rekomendacjami. Tym samym polska lista kandydatów na sędziego ETPC została odrzucona, a Polska powinna przygotować nowe kandydatury.

Ponownie odrzuceni

To już drugi raz, kiedy osoby wskazane przez polski rząd nie otrzymały aprobaty. W kwietniu ubiegłego roku Komitet też nie zgodził się na listę wskazaną przez rząd PiS (kandydaci byli ci sami co teraz). Później Zgromadzenie ostatecznie ją odrzuciło. W trakcie posiedzenia przyznano, że głównym powodem takiej decyzji była nietransparentna procedura wskazania kandydatów. Rada zwróciła się do Polski o wystawienie nowych osób – procedura wyłonienia polskiego kandydata do ETPCz musiała zostać powtórzona.

Czytaj więcej: Kim są kandydaci do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

Zgłoszono troje kandydatów na sędziego ETPCz (materiał z marca)
Zgłoszono troje kandydatów na sędziego ETPCz (materiał z marca)TVN24

W grudniu tego roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy ponownie notyfikowana została lista trojga kandydatów na polskiego sędziego ETPCz.

I znów zaproponowane zostały te same osoby: doktor habilitowana Elżbieta Karska, profesor na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego; doktor habilitowany Aleksander Stępkowski, rzecznik prasowy Sądu Najwyższego, założyciel ultrakonserwatywnego Ordo Iuris, były wiceminister w rządzie PiS oraz doktor Agnieszka Szklanna, ekspertka Rady Europy.

Kandydaci na polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka TVN24

Europejski Trybunał Praw Człowieka - czym jest?

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem Rady Europy - orzeka w sprawie skarg na naruszenie praw i wolności zawartych w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz jej protokołach dodatkowych. ETPCz składa się z 47 sędziów – po jednym z każdego państwa strony Konwencji. Ich kadencja trwa dziewięć lat.

CZYTAJ TAKŻE: Wniosek Ziobry w sprawie oceny statusu sędziów przez ETPC. Trybunał Konstytucyjny przerwał rozprawę

Wymogi sprawowania urzędu sędziego ETPCz zostały określone w art. 21 Konwencji: sędziowie powinni być ludźmi o "najwyższym poziomie moralnym", muszą też albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. Sędziowie zasiadają w Trybunale we własnym imieniu, a w okresie sprawowania urzędu nie mogą brać udziału w żadnej działalności, która nie daje się pogodzić z niezawisłością, bezstronnością oraz z wymaganiami piastowania urzędu w pełnym wymiarze czasu.

Przed przystąpieniem do głosowania przez Zgromadzenie Parlamentarne RE kandydaci oceniani są przez specjalnie powołaną do tego komisję (komitet). Ta w pierwszej kolejności ocenia "sprawiedliwość i jawność" procesu ich wyboru w kraju, a dopiero później przechodzi do oceny ich kwalifikacji. Jeśli komisja uzna, że wszystkie określone przez nią warunki zostały spełnione, ostatecznego wyboru dokonuje samo Zgromadzenie Parlamentarne w głosowaniu tajnym na sesji plenarnej.

Autor:pp

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock