Unijne badanie o zmianach klimatycznych. Rezultaty są jednoznaczne

Autor:
asty\mtom
Źródło:
PAP
Rekordowe temperatury, topnieją lody Arktyki
Rekordowe temperatury, topnieją lody ArktykiTVN24
wideo 2/2
TVN24Rekordowe temperatury, topnieją lody Arktyki

Z opublikowanego w poniedziałek badania Eurobarometr wynika, że zdaniem obywateli Unii Europejskiej zmiana klimatu jest najpoważniejszym problemem, przed którym stoi świat. Dziewięciu na dziesięciu Europejczyków zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum.

Ponad dziewięciu na dziesięciu badanych uważa zmianę klimatu za poważny problem (93 procent), przy czym prawie ośmiu na dziesięciu (78 procent) uważa ją za bardzo poważny problem. Jeśli chodzi o reakcję, dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (90 procent) zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie skompensować pozostałe emisje, aby Unia Europejska stała się neutralna dla klimatu do 2050 roku.

Blisko dziewięciu na dziesięciu Europejczyków (87 procent) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele w zakresie zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a ten sam odsetek uważa, że ważne jest, aby UE wspierała poprawę efektywności energetycznej.

"Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego"

- Pomimo pandemii i trudności ekonomicznych, przed którymi stoją Europejczycy, wsparcie dla działań w dziedzinie klimatu utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans. - Europejczycy dostrzegają długoterminowe zagrożenia wynikające z kryzysu klimatycznego i kryzysu różnorodności biologicznej i oczekują od przemysłu, rządów i Unii Europejskiej podjęcia działań. Liczby zawarte we wspomnianym badaniu Eurobarometr służą jako wezwanie do mobilizacji skierowane do polityków i przedsiębiorstw – dodał.

Frans TimmermansShutterstock

Podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji

Większość (64 proc.) obywateli UE podejmuje już indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Na pytanie, kto jest odpowiedzialny za przeciwdziałanie zmianie klimatu, obywatele podkreślili, że reformy strukturalne powinny towarzyszyć indywidualnym działaniom, wskazując na rządy krajowe (63 proc.), przedsiębiorstwa i przemysł (58 proc.) oraz UE (57 proc.).

Ponad ośmiu na dziesięciu ankietowanych Europejczyków (81 proc.) zgadza się, że czyste źródła energii powinny otrzymać większe wsparcie finansowe ze środków publicznych, nawet jeśli doprowadzi to do zmniejszenia dotacji na paliwa kopalne. Trzy czwarte Europejczyków (75 proc.) uważa, że inwestycje w ożywienie gospodarcze powinny być ukierunkowane głównie na nową zieloną gospodarkę.

Prawie ośmiu na dziesięciu Europejczyków (78 proc.) zgadza się, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do innowacji, które sprawią, że europejskie przedsiębiorstwa staną się bardziej konkurencyjne.

Europejczycy uważają zmianę klimatu za najpoważniejszy problem, przed którym stoi światShutterstock

Europejczycy za ograniczeniem importu paliw kopalnych

Prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc.) zgadza się, że promowanie wiedzy eksperckiej UE w zakresie czystych technologii w krajach spoza UE może pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy w Unii.

Siedmiu na dziesięciu Europejczyków (70 proc.) uważa, że ograniczenie importu paliw kopalnych może przynieść korzyści gospodarcze UE. Ponad siedmiu na dziesięciu Europejczyków (74 proc.) zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż koszty inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę.

Badanie Eurobarometr na temat zmiany klimatu objęło 26 669 obywateli z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich UE. Badanie przeprowadzono w okresie od 15 marca do 14 kwietnia 2021 r. W miarę możliwości przeprowadzono bezpośrednie wywiady, ale w wyniku ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 niektórzy respondenci wypełnili ankietę online.

Autor:asty\mtom

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości