Świat

Dziś druga encyklika Benedykta XVI

Świat


W samo południe ma zostać opublikowana w Watykanie druga encyklika Benedykta XVI. Będzie nosić tytuł "Spe salvi", czyli "W nadziei zbawieni".

Jak się oczekuje, papież przedstawi w niej chrześcijańską nadzieję jako odpowiedź na duchową pustkę, dominującą we współczesnym świecie i nakreśli horyzont dla zagubionej we współczesności ludzkości.

Według przecieków dokument liczy 80 stron, a w każdym jego rozdziale autor wskazuje postać, będącą wzorem chrześcijańskiej nadziei. Są to między innymi święty Augustyn i święta Giuseppina Bakhita (1869-1947) - niewolnica z Sudanu, która została zakonnicą.

Encyklika zostanie ogłoszona jednocześnie po łacinie, włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i po polsku.

Inspiracją do tytułu dokumentu i punktem wyjścia rozważań są słowa świętego Pawła z Listu do Rzymian: "W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni".

Po pierwszej, ogłoszonej w styczniu zeszłego roku encyklice "Deus caritas est", poświęconej miłości, Benedykt XVI obrał za temat drugiej kolejną z cnót teologicznych - nadzieję.

- Papież opowie o nadziei jako cnocie, którą buduje się codziennie, mimo wszystko, jak mawiano kiedyś: 'nadzieja wbrew nadziei', pod warunkiem, że przywróci się prymat Boga i Jego Słowa także w sprawach codziennych - zapowiedział włoski tygodnik katolicki "Famiglia cristiana".

Źródło: PAP, tvn24.pl