Świat

"Dzieci muszą być chronione". Papież dziękuje za walkę z pedofilią wśród duchownych

Świat


Papież Franciszek podziękował Kongregacji Nauki Wiary za jej zaangażowanie w walkę z pedofilią wśród duchownych. Podczas audiencji w Watykanie mówił, że dzieci w Kościele muszą być zawsze chronione i wspierane.

Zwracając się do członków Kongregacji Nauki Wiary, papież powiedział: "Chciałbym podziękować wam za wasze zaangażowanie w podejście do delikatnej problematyki, dotyczącej najcięższych przestępstw, zwłaszcza przypadków seksualnego wykorzystywania nieletnich przez duchownych". - Myślcie o dobru dzieci i młodych, którzy we wspólnocie chrześcijańskiej muszą być zawsze chronieni i wspierani w ich rozwoju ludzkim oraz duchowym - apelował Franciszek.

Papież w sprawie pedofilii

Następnie papież poinformował, że w Watykanie rozważana jest obecnie możliwość połączenia z Kongregacją Nauki Wiary, rozpatrującą przypadki pedofilii, powołanej niedawno przez niego komisji do spraw ochrony dzieci. - Chciałbym, by komisja ta była wzorem dla wszystkich, którzy zamierzają krzewić dobro dzieci - dodał. Zgodnie z zapowiedziami specjalna komisja ds. ochrony dzieci przed nadużyciami seksualnymi ze strony duchownych, o której utworzeniu poinformowano w grudniu, zajmie się udzielaniem pomocy i wsparcia ofiarom pedofilii. Komisja z udziałem duchowieństwa i osób świeckich ma proponować inicjatywy mające na celu walkę z pedofilią w Kościele i będzie nadzorować wprowadzanie wytycznych w sprawie przeciwdziałania tym przestępstwom. Współpracować będzie z biskupami i przełożonymi zakonów oraz wydawać zalecenia dotyczące współpracy z władzami świeckimi. Najważniejszą rolę w rozpatrywaniu przypadków pedofilii wśród księży pełni w Watykanie Kongregacja Nauki Wiary, która prowadzi dochodzenia kanoniczne w sprawie wysuwanych pod adresem duchownych oskarżeń. Obecnie w tej kongregacji, gdzie działa specjalny trybunał kanoniczny, toczy się postępowanie dotyczące zarzutów postawionych byłemu nuncjuszowi na Dominikanie arcybiskupowi Józefowi Wesołowskiemu.

Autor: mk/jk / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: