Świat

Czechy nie ustępują: nie przyjmiemy uchodźców

Świat


System rozdziału uchodźców pomiędzy kraje Unii Europejskiej według tak zwanych kwot jest nieefektywny - oświadczył premier Czech Bohuslav Sobotka. Skomentował w ten sposób przejście przez KE do następnego kroku w procedurze i wysłanie Polsce, Czechom i Węgrom tak zwanych uzasadnionych opinii.

W komunikacie prasowym Bohuslav Sobotka potwierdził odmowę Pragi podporządkowania się systemowi kwotowemu. Jak zaznaczył, "do czerwca bieżącego roku relokacje osiągnęły zaledwie 15-procentową skuteczność, a z ich realizacją ma problem większość państw członkowskich".

O fiasku akcji świadczy - zdaniem czeskiego premiera - także fakt, że rozdzieleni migranci przenoszą się często do bardziej rozwiniętych krajów w poszukiwaniu lepszego życia.

- Zawsze opowiadaliśmy się za koniecznością wzmocnienia zewnętrznej granicy tak, by UE była zdolna bronić się przed nielegalną migracją na swe terytorium - podkreślił Sobotka.

Kolejny etap procedury

Komisja Europejska poinformowała w środę, że przeszła do kolejnego etapu procedury przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w związku "z niewywiązywaniem się przez te kraje ze spoczywających na nich obowiązków związanych z relokacją uchodźców".

Komisja wysłała tak zwane uzasadnione opinie do władz w Warszawie, Pradze i Budapeszcie, co otwiera drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Miesiąc na odpowiedź

Kraje mają teraz miesiąc na odpowiedź, a nie dwa miesiące, jak bywa zazwyczaj. Jak uzasadnia KE, krótszy termin wynika z tego, że decyzje Rady UE w sprawie relokacji zostały przyjęte w odpowiedzi na sytuację nadzwyczajną oraz z tego powodu, że Polska, Czechy i Węgry były wielokrotnie wzywane do skorygowania sytuacji.

Jeśli odpowiedzi nie nadejdą lub nie będą satysfakcjonujące, KE może przejść do kolejnego etapu procedury, występując ze skargą do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Ten mógłby zadecydować o jednorazowej grzywnie lub nakładaniu kolejnych kar do czasu, aż dany kraj zacznie wypełniać swe obowiązki.

Autor: pk//rzw/jb / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: