Świat

Cyryl będzie strażnikiem tronu. Kto patriarchą?

Świat


Strażnikiem patriarszego tronu, czyli tymczasowym zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, po śmierci patriarchy Aleksiego II, został metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl. Tak zdecydował w tajnym głosowaniu Święty Synod, który w sobotę zebrał się w podmoskiewskim Pieriediełkinie na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Święty Synod powierzył też metropolicie Cyrylowi, od lat uważanemu za osobistość nr 2 w hierarchii Cerkwi, kierowanie komisją ds. organizacji pogrzebu patriarchy. Uroczystości pogrzebowe wyznaczono na wtorek, 9 grudnia.

Nowy patriarcha w ciągu pół roku

W ciągu pół roku powinien zostać wybrany nowy patriarcha Moskwy i Wszechrusi. Wiele wskazuje na to, że może zostać nim właśnie patriarcha Cyryl. Jednak Aleksy II w 1990 roku zasiadł na patriarszym tronie, choć nie był jego strażnikiem po śmierci patriarchy Pimena.

Za najpoważniejszego rywala Cyryla uważany jest metropolita kałuski i borowski Klemens. Ten 59-letni hierarcha kieruje wpływowym Wydziałem Administracyjnym Patriarchatu Moskiewskiego. To jemu podlega patriarsza kancelaria, a także archiwum i biblioteka.

Cyryl najpoważniejszym kandydatem

Metropolita smoleński i kaliningradzki Cyryl, który - jak wiele na to wskazuje - może zostać 16. patriarchą Moskwy i Wszechrusi, jest jednym z najbardziej charyzmatycznych i rozpoznawalnych hierarchów rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Od 1989 roku kieruje Wydziałem Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, czyli cerkiewną dyplomacją. W Rosji cieszy się opinią osoby o szerokiej erudycji, fundamentalnej wiedzy i błyskotliwym intelekcie. W Europie uważany jest za hierarchę, zdolnego do zagwarantowania zarówno skutecznej obrony tożsamości Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, jak i rozwoju stosunków z Zachodem, w tymz Kościołem katolickim, który zna bardzo dobrze.

Brzemię komunizmu

Podobnie jak zmarły 5 grudnia Aleksy II, jest oskarżanyo współpracę z KGB w latach komunistycznej dyktatury. Woficjalnym dokumencie parlamentu Rosji z 1992 roku kierowanyprzez niego Wydział Stosunków Zewnętrznych został określony mianem "ukrytego ośrodka agentury KGB wśród wierzących".Według tego dokumentu, ogłoszonego publicznie w 2003 roku przez jednego z członków Moskiewskiej Grupy Helsińskiej, "za pośrednictwem Wydziału Stosunków Zewnętrznych wyjeżdżało za granicę i wykonywało zadania kierownictwa KGB" co najmniej ośmiu agentów.

Kto wybiera głowę rosyjskiej cerkwi

Oprócz Cyryla i Klemensa stałymi członkami Świętego Synodu są: metropolita kijowski Wołodymyr, metropolita kołomeński i krutycki Juwenaliusz, metropolita petersburski i ładoski Włodzimierz, metropolita miński Filaret oraz metropolita kiszyniowski Włodzimierz. Kandydat na patriarchę musi m.in. być hierarchą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, mieć co najmniej 40 lat, legitymować się wykształceniem teologicznym i mieć doświadczenie w kierowaniu eparchialnymi strukturami.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości