Świat

Chrzest po królewsku

Świat


Królewskie chrzciny w Danii. W Kopenhaskiej katedrze trzeciej w kolejności do tronu maleńkiej księżniczce nadano imiona Isabella Henrietta Ingrid Margreta.

Dumni rodzice to książę Fryderyk i księżna Mary. Jego królewska mość książę Fryderyk Andre Henrik Christian, który odbył służbę w trzech różnych formacjach wojskowych, aby ożenić się ze swoją wybranką musiał uzyskać zgodę Rady Stanu. Ślub z Australijką Mary Elizabeth Donaldson odbył się 14 maja 2004 roku.

Wybranka księcia Danii, choć nie ma królewskich korzeni, jest osobą świetnie wykształconą. Mary studiowała we Francji, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ochrzczona księżniczka Isabella nie jest pierwszym dzieckiem książęcej pary, bowiem 15 paździenika 2005 roku urodził się Christian Valdemar Henri John (imiona Henri i John otrzymał na cześć obu dziadków).

Rodzicami chrzestnymi zostali: następczyni tronu Szwecji księżniczka Wiktoria Bernadotte, następca tronu Norwegii książę Haakon z żoną księżną Mette-Marit, następca tronu Grecji książę Paweł Glücksburg, książę Joachim - brat Fryderyka, Jane Stephens - siostra Marii oraz przyjaciele pary - Jeppe Handwerk i Hamish Campbell.

Źródło: Reuters, TVN24