"Wzruszające, że ktoś chce mnie wysłuchać". Gersdorf w Bułgarii o polskim sądownictwie

TVN24

Zamieszanie wokół słów prezydenta do sędziów. Gersdorf skomentowała (Materiał "Faktów po południu", 27.02.19)Fakty po południu
wideo 2/36

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przedstawiła w poniedziałek w Sofii swoje stanowisko w sprawie sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. Niezależność sądu jest obroną obywateli, a nie sędziów - powiedziała Gersdorf. - To bardzo wzruszające, że ktoś chce mnie jeszcze wysłuchać - dodała.

Sędzia przebywa w Bułgarii na zaproszenie przewodniczącego Naczelnego Sądu Kasacyjnego Łozana Panowa.

Łozan Panow, który jest krytycznie nastawiony wobec bułgarskiego rządu i części sędziów, zorganizował z udziałem Małgorzaty Gersdorf i prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego dyskusję pod hasłem "Kiedy polski Sąd Najwyższy odmówił podporządkowania się politykom". Zaprosił swoich kolegów do udziału w forum.

"Rosnący populizm jest nie tylko polskim fenomenem"

Spotkanie odbyło się w Pałacu Sprawiedliwości w Sofii z udziałem kilkudziesięciu przedstawicieli sądownictwa, organizacji pozarządowych i dziennikarzy.

- W państwach, które poparły zawieszenie członkostwa Polski w unijnej sieci Rad Sądowniczych, najwyraźniej podział władz nie jest formalnością, więc oceniły one adekwatnie niebezpieczeństwo rosnącego populizmu w Polsce, który jest nie tylko polskim fenomenem - stwierdził Panow na wstępie dyskusji.

Przedstawił Małgorzatę Gersdorf jako prawnika, który - odmawiając odejścia ze stanowiska pierwszego prezesa Sądu Najwyższego - dał przykład, jak należy bronić niezawisłości sądownictwa i trójpodziału władz.

"Niezależność sądu jest obroną obywateli, a nie sędziów"

Gersdorf przedstawiła sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości od grudnia 2015 roku do ubiegłotygodniowej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

- Niezależność sądu jest obroną obywateli, a nie sędziów - powiedziała. - To bardzo wzruszające, że ktoś chce mnie jeszcze wysłuchać - dodała pierwsza prezes SN.

Gersdorf podkreśliła, że cieszyła się poparciem niezależnych mediów oraz części opinii publicznej, a polskie "społeczeństwo mocno popiera" sędziów broniących niezawisłości sądów.

Zaznaczyła, że ważne jest kontaktowanie się sędziów ze społeczeństwem i prawna edukacja obywateli, a przede wszystkim uzmysławianie, co dla nich oznacza niezawisłość sądu.

Opinia rzecznika generalnego TSUE

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Jewgienij Tanczew wydał w czwartek opinię na temat nowej, powoływanej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa, w której stwierdził, że "sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych".

PRZECZYTAJ CAŁĄ OPINIĘ RZECZNIKA GENERALNEGO TSUE >

Stanowisko to jest opinią w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego o niezależność wybranej przez polityków Krajowej Rady Sądownictwa i nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest ona wstępem do wyroku w tej sprawie. TSUE może ją podzielić, co często się dzieje, ale może się też z nią nie zgodzić.

Autor: KB//rzw / Źródło: PAP, TVN24

Tagi:
Raporty: