Izba Lordów rozpoczęła debatę nad ustawą w sprawie brexitu

TVN24


Izba Lordów rozpoczęła debatę nad zaaprobowanym w zeszłym tygodniu przez Izbę Gmin projektem ustawy o porozumieniu w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przyjęcie ustawy jest niezbędne do przeprowadzenia uporządkowanego brexitu 31 stycznia.

Członkowie Izby Lordów będą debatować nad projektem ustawy do czwartku włącznie oraz w poniedziałek i wtorek w przyszłym tygodniu.

Jeśli zgłoszą poprawki do projektu, co wobec tonu poniedziałkowej debaty jest bardzo prawdopodobne - ustawa trafi ponownie do Izby Gmin, która będzie mogła te poprawki przyjąć lub odrzucić.

Biorąc pod uwagę dużą przewagę, jaką rządząca Partia Konserwatywna ma w Izbie Gmin, odrzucenie przez nią poprawek lordów nie będzie problemem.

Posiedzenie Izby Gmin odbędzie się w takim przypadku 22 stycznia. Dopiero wówczas projekt ustawy trafi do zatwierdzenia przez królową, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego.

Przygotowania do uporządkowanego brexitu

W ostatni czwartek ustawa o porozumieniu w sprawie wystąpienia z Unii Europejskiej, nazywana w skrócie ustawą WAB, została zaaprobowana przez Izbę Gmin. Za przyjęciem projektu zagłosowało 330 posłów, wyłącznie z Partii Konserwatywnej, przeciwnych było 231.

Ustawa WAB ma dać prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w umowie z Unią Europejską, wynegocjowanej w połowie października 2019 roku przez rząd Borisa Johnsona.

Uchyla ona między innymi ustawę, na mocy której Wielka Brytania weszła przed laty do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i przywraca jej obowiązywanie do końca okresu przejściowego.

Daje też podstawę prawną do przekazywania płatności do Unii Europejskiej, do których Wielka Brytania się zobowiązała i wyjaśnia zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią, a także precyzuje zakres, w jakim Wielka Brytania będzie podlegać jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Jej wejście w życie jest niezbędne do uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które ma nastąpić 31 stycznia.

11-miesięczny okres przejściowy

Samo wystąpienie z Unii Europejskiej nie zakończy jeszcze procesu brexitu, bo rozpocznie się wtedy 11-miesięczny okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania w praktyce stanie się niegłosującym członkiem Unii Europejskiej.

Formalnie nie będzie już w Unii, ale nadal będzie członkiem jednolitego unijnego rynku, co oznacza też swobodę przepływu osób, nadal będzie częścią unii celnej, będzie płaciła składki do unijnego budżetu i pozostanie związana unijnymi prawami.

W ciągu tych 11 miesięcy powinny się rozpocząć i zakończyć negocjacje w sprawie przyszłych relacji handlowych między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Potencjalny wpływ brexitu na kraje UEPAP/Małgorzata Latos

Autor: asty/adso / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: