Świat

Biskupstwo nie dla kobiet

Świat

Wikipedia.org/BrianAbp Rowan Williams jest zwolennikiem rozwiązania kompromisowego

Kościół anglikański mówi NIE kobietom-biskupom. Przynajmniej na razie. Obradujący w Yorku Synod Generalny Kościoła Anglii odrzucił kompromisowe rozwiązanie zaproponowane przez arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa i arcybiskupa Yorku Johna Sentamu.

Obaj hierarchowie zaproponowali możliwość wyświęcania w przyszłości kobiet na biskupów, ale jednocześnie chcieli stworzenia systemu umożliwiającego przeciwnikom dostępu kobiet do godności biskupiej pozostanie we wspólnocie anglikańskiej w zgodzie z ich sumieniem. Wierni mający obiekcje co do kobiet-biskupów mieliby możliwość wyłączenia się spod ich władzy duchownej i podleganie mężczyźnie-biskupowi.

Choć propozycja została przyjęta przez laikat i biskupów, to jednak odrzucił ją kler, co oznacza, że nie wejdzie w życie. Synod Generalny Kościoła Anglii (anglikańskiego) składa się z 484 członków podzielonych na trzy zgromadzenia: laikatu, biskupów i kleru. Każdy wniosek musi być przyjęty przez wszystkie trzy zgromadzenia.

Biskup uzupełniający

Na mocy poprawki kobiety-biskupi posiadałyby pełnię władzy biskupiej w swych diecezjach, ale musiałyby powstrzymywać się od wykonywania niektórych funkcji w parafiach, które nie chcą kobiet na tym stanowisku. W takich diecezjach działałby tzw. "biskup uzupełniający", będący mężczyzną.

Poprawka arcybiskupów została odrzucona stosunkiem głosów 90:85 przy pięciu wstrzymujących się. Przeciwnicy jej przyjęcia argumentowali, że doprowadzi do utworzenia "kościoła w kościele" i zbędnej dwutorowości władzy kościelnej.

Spec-diecezji też nie będzie

Synod odrzucił też alternatywne rozwiązanie przewidujące, że dla anglikanów przeciwnych wyświęcaniu kobiet na biskupów zostałyby utworzone trzy nowe diecezje. Kobiety nie miałyby w nich dostępu do godności biskupiej, a pracujący w nich biskupi-mężczyźni nie uczestniczyliby w ceremonii wyświęcania kobiet.

W ubiegłym roku Benedykt XVI ogłosił, że Kościóół katolicki jest gotów przyjąć na swe łono anglikanów przeciwnych odejściu od tradycyjnej doktryny wiary, z zachowaniem przez nich odrębnego obrządku.

Księża tak, biskupi nie

Kobiety wyświęcane są na księży w Kościele anglikańskim od 1994 roku, ale zrównanie ich w prawie dostępu do godności biskupich budzi duże kontrowersje. Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w prawie - nawet przy założeniu, że zostanie zaaprobowane przez Synod - nie wchodzi w grę przed 2014 rokiem

Synod wznawia obrady w poniedziałek, a zakończy się we wtorek.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia.org/Brian