Biskup lefebrysta przeprasza papieża


Niespełna tydzień temu Benedykt XVI zdjął z niego ekskomunikę. Za ten krok na papieża spadły gromy. Teraz biskup-lefebrysta Richard Williamson, za zaprzeczenie istnienia komór gazowych przeprasza.

O tym, że biskup lefebrysta przeprosił papieża Benedykta XVI poinformowała agencja ANSA.

Biskup Williamson wystosował list do kardynała Dario Castrillona Hoyosa, który jest przewodniczącym Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei" do spraw dialogu z lefebrystami. Przeprosił w nim za słowa, które padły podczas wywiadu dla szwedzkiej telewizji, m.in. o tym, że komory gazowe nie istniały.

– Nie było żadnych komór gazowych. W obozach koncentracyjnych zginęło od 200 do 300 tysięcy Żydów, ale żaden z nich nie zginął w komorze gazowej. To wszystko kłamstwa – mówił wtedy biskup Williamson. Sugerował również, że nie było to efektem świadomej polityki Adolfa Hitlera.

Pośród tej strasznej burzy, wywołanej przez moje nieostrożne komentarze dla szwedzkiej telewizji, z należnym szacunkiem proszę eminencję o przyjęcie moich szczerych wyrazów bólu z powodu niepotrzebnych obaw i problemów, których przysporzyłem eminencji i Ojcu Świętemu. bp Richard Williamson

Szczere wyrazy bólu

Co dokładnie znalazło się w liście? "Pośród tej strasznej burzy, wywołanej przez moje nieostrożne komentarze dla szwedzkiej telewizji, z należnym szacunkiem proszę eminencję o przyjęcie moich szczerych wyrazów bólu z powodu niepotrzebnych obaw i problemów, których przysporzyłem eminencji i Ojcu Świętemu" - pisze bp Williamson do kardynała Hoyosa.

Dodał następnie: "Dla mnie to, co naprawdę ma znaczenie, to Prawda Wcielona i dobro Jej jedynego prawdziwego Kościoła, poprzez który tylko możliwe jest zbawienie naszych dusz i danie naszej wiecznej chwały, w nasz skromny sposób, Bogu Wszechmogącemu".

"Dlatego uczynię tylko jeden komentarz, zaczerpnięty z proroka Jonasza: +Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała+" - pisze dalej w liście Williamson.

Zwrócił się też do Hoyosa o przekazanie Ojcu Świętemu "szczerego uznania" dla zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów. Zadeklarował na zakończenie, że odprawi mszę w intencji kardynała Hoyosa i papieża.

List biskupa został opublikowany na stronie internetowej organizacji Panorama Catolicos International.

Lefebryści przepraszają

Wcześniej papież Benedykt XVI otrzymał przeprosiny ze strony lefebrystów. "Prosimy o przebaczenie papieża i wszystkich ludzi dobrej woli" w związku z dramatycznymi konsekwencjami tych słów - napisał w liście do Benedykta XVI przełożony lefebrystów, biskup Bernard Fellay.

Kontrowersje wokół papieża

Papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z obecnego przełożonego Bractwa Piusa X - Bernarda Fellaya oraz trzech innych braci: Alfonso de Gallarety, Tissiera de Mallerais i wspomnianego już wcześniej Richarda Williamsona. Wyrazili oni wolę pozostawania w wierze katolickiej, uznali prymat papieża oraz jego uprawnienia.

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką, min. ze strony społeczności żydowskiej.

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości