Świat

Białorusin jednym z kandydatów na patriarchę Moskwy

Świat

Aktualizacja:

Metropolici Cyryl, Klemens i Filaret - to wybrani przez, obradujący w moskiewskim soborze Chrystusa Zbawiciela, Sobór Biskupów kandydaci na patriarchę rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Choć największe szanse na patriarszy tron ma popierany przez Kreml metropolita Cyryl, to niespodzianką może być obecność w tym gronie metropolity Filareta, zwierzchnika białoruskiej cerkwi prawosławnej.

W Soborze bierze udział 198 uczestników z Rosji i zagranicy (Rosyjska Cerkiew Prawosławna - poza Rosją - ma swoje eparchie czyli odpowiedniki diecezji w obrządku łacińskim w 63 krajach).

Kandydaci zostali wybrani podczas tajnego głosowania.

Wybór takiej trójki potwierdził wcześniejsze przewidywania, które mówiły, że to metropolita smoleński i kalinigradzki Cyryl oraz metropolita kałuski i borowski Klemens będą najpoważniejszymi kandydatami na następcę Aleksego II. Wyniki głosowania pokazały też, który z całej trójki ma największe szanse by zostać patriarchą.

62-letniego Cyryla poparło aż 97 zgromadzonych na Soborze. Metropolita ten od 1989 roku kieruje Wydziałem Stosunków Zewnętrznych Patriarchatu Moskiewskiego, czyli cerkiewną dyplomacją. 6 grudnia został on wybrany na strażnika patriarszego tronu.

Klemens, który kieruje potężnym Wydziałem Administracyjnym Patriarchatu Moskiewskiego i zarządza majątkiem i finansami Cerkwi, zdobył 32 głosy.

Ostatni z kandydatów - Filaret, to metropolita Mińska i Słucka. W głosowaniu zdobył 16 głosów.

Kreml za Cyrylem

Cyryl cały czas może liczyć na poparcie ze strony Kremla. Władze zapewniały oficjalnie, że nie mieszają się do wyborów. Nieoficjalnie - wszelkimi dostępnymi środkami, Kreml wspiera Cyryla.

Jak to się odbywa? Między innymi promocją w mediach. W piątek rządowa "Rossijskaja Gazieta" zamieściła dwa wywiady ze strażnikiem patriarszego tronu - jeden w wydaniu głównym, a drugi w cotygodniowym dodatku. Cyryla przy każdej okazji eksponują też - najczęściej w towarzystwie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa i premiera Władimira Putina - państwowe stacje telewizyjne.

Patriarcha w przyszłym tygodniu

Ostatecznego wyboru dokona Sobór Pomiestny, czyli zgromadzenie hierarchów, kleryków, osób zakonnych i świeckich ze wszystkich eparchii (odpowiednik diecezji w obrządku łacińskim). W sumie jest to 711 osób. Sobór odbędzie się w dniach 27-29 stycznia.

Z kolei intronizacja nowego patriarchy została wyznaczona na 1 lutego.

Nowy patriarcha zastąpi Aleksego II, który zmarł 5 grudnia w wieku 79 lat. Zwierzchnikiem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej był przez ponad 18 lat. To 15. patriarchą w jej historii od wprowadzenia tego urzędu w 1589 roku.

Źródło: PAP