Świat

Scenariusz brexitu bez umowy "stał się bardziej prawdopodobny"

Świat


Z każdym dniem wzrasta prawdopodobieństwo, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez porozumienia rozwodowego - uważa unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier. Aby uzyskać wydłużenie brexitu, Londyn musi przyjąć wynegocjowaną umowę - dodał.

Zdaniem Barniera "w ostatnich dniach scenariusz (brexitu) bez umowy stał się bardziej prawdopodobny, ale wciąż możemy mieć nadzieję na jego uniknięcie". Jak mówił negocjator, będzie to możliwe, jeśli Londyn włoży w takie działanie dużo pracy przed nadzwyczajnym szczytem unijnym 10 kwietnia. Jak dodał Barnier, strona unijna jest gotowa zgodzić się na pozostanie Wielkiej Brytanii w unii celnej UE lub utworzenie modelu relacji podobnego do tego, jaki ze Wspólnotą ma Norwegia, czyli m.in. członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen.

Izba Gmin odrzuciła przedstawione przez rząd alternatywy dla wynegocjowanego z UE porozumienia o brexicie. Według Barniera w tej sytuacji Wielka Brytania ma trzy opcje do wyboru przed wyznaczonym na 12 kwietnia kolejnym terminem brexitu - może jednak zatwierdzić wynegocjowane porozumienie, opuścić UE bez umowy lub poprosić o opóźnienie brexitu, co wiązałoby się z udziałem Brytyjczyków w majowych wyborach europejskich. Jak oświadczył Barnier, Wielka Brytania nie może liczyć na uzyskanie okresu przejściowego, zaplanowanego na po brexicie, jeśli najpierw nie zatwierdzi porozumienia. Negocjator powiedział też, że w razie opóźnienia brexitu nie może być mowy o renegocjacji wypracowanej już, ponad 580-stronicowej umowy, choć wyraził gotowość do powrotu do rozmów na temat towarzyszącej jej deklaracji politycznej.

Na życzenie Wielkiej Brytanii jesteśmy gotowi przebudować deklarację polityczną, jeśli tylko przestrzegane będą fundamentalne zasady Unii Europejskiej Michel Barnier

- Na życzenie Wielkiej Brytanii jesteśmy gotowi przebudować deklarację polityczną, jeśli tylko przestrzegane będą fundamentalne zasady Unii Europejskiej - powiedział Barnier, podkreślając, że jedyny sposób na uporządkowane wyjście Wielkiej Brytanii z UE to przyjęcie przez Londyn porozumienia. - To jedyna umowa zdolna zorganizować wyjście w uporządkowany sposób - dodał.

W Izbie Gmin bez przełomu

W piątek Izba Gmin po raz trzeci odrzuciła rządową umowę w sprawie brexitu, a w poniedziałek wieczorem - cztery alternatywne plany wyjścia kraju z UE.

Posłowie mieli do wyboru cztery propozycje: stworzenie unii celnej między Zjednoczonym Królestwem a UE, uzyskanie członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz porozumienia celnego z UE (tzw. Wspólny Rynek 2.0), organizację referendum ratyfikacyjnego dla jakiegokolwiek porozumienia z UE oraz zobowiązanie rządu do jednostronnego wycofania się z brexitu w razie niezdolności uzyskania przedłużenia procesu, lub alternatywnego porozumienia z opcją podjęcia kolejnej próby w przyszłości.

Co dalej z brexitem?tvn24.pl