Świat

Papież podejmuje temat miłości "w sposób bardzo dynamiczny"

Świat

tvn24Adhortacja to efekt synodu

Adhortacja "Amoris laetitia" odczytuje całościowo duszpasterstwo rodzinne; papież Franciszek apeluje do duszpasterzy, aby byli blisko tych, którzy cieszą się pięknem małżeństwa i tych, którzy cierpią z powodu zranionej miłości - mówi nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore.

W adhortacji apostolskiej na temat rodziny, podsumowującej dwa synody biskupów papież Franciszek zachęca duszpasterzy do kierowania się "logiką miłosierdzia" wobec rozwodników w nowych związkach i "odpowiedzialnego rozeznania" ich sytuacji oraz cierpienia. Papież wyraża przekonanie, że należy "przezwyciężać wykluczenie" rozwiedzionych w nowych związkach i dążyć do ich integracji poprzez analizę każdego przypadku z osobna. W ogłoszonym w piątek dokumencie "Amoris laetitia" (Radość miłości) z podtytułem "O miłości w rodzinie" nie ma, zgodnie z przewidywaniami, przełomu w sprawie sytuacji osób rozwiedzionych i ewentualnej zgody na dopuszczenie ich do komunii. Jest mowa natomiast o tym, że są "szczególne sytuacje", ale - jak wyjaśnia papież - ich rozpoznanie nie może zostać podniesione do poziomu "jednej normy".

Franciszek wyraża przekonanie, że rozwodnicy powinni odnaleźć swe miejsce w Kościele oraz uczestniczyć w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. Kładzie nacisk zarazem na nierozerwalność sakramentu małżeństwa.

Nuncjusz komentuje

Nuncjusz w piątek w siedzibie KEP w Warszawie zaprezentował adhortację. Podkreślił, że "już podczas synodu można było zauważyć, że wiele osób starało się ograniczyć debatę do zjawisk patologicznych w rodzinie, czyli ukierunkować ją na poszukiwanie środków zaradczych i dróg wyjścia z 'nieregularności', zwłaszcza w kwestii komunii dla osób rozwiedzionych, pozostających w nowych związkach czy zaakceptowania związków faktycznych lub między osobami tej samej płci". Jak dodał adhortacja odczytuje na nowo i całościowo duszpasterstwo rodzinne, przekazując kompleksową wizję w oparciu o "Radość miłości", "premiując to, co pozytywne i zaradzając temu co negatywne". - Jest to nowy styl i nowy język - podkreślił nuncjusz. Zdaniem arcybiskup Migliore, warto zobaczyć nowatorskość tego dokumentu w relacji do czterech wcześniejszych, milowych dokumentów papieskich dotyczących rodziny, które ukazały się w ciągu 140 lat. Są to Encyklika Leona XIII "Arcanum divinae sapientiae" (Niezgłębione zamiary Bożej mądrości) z 1880, encyklika Piusa XI "Casti Connubi" (Nieskalane małżeństwo) z 1930 roku, encyklika Pawła VI "Humanae Vitae" (Życie ludzkie) z 1968 roku i adhortacja posynodalna Jana Pawła II "Familiaris Consortio" (Wspólnota rodzinna) z 1981 roku.

Małżeństwo jest drogą; nie polega tylko na kontrapozycji między dobrem i złem, ale uwzględnia również elementy dobra, które wzrasta i elementy zła, które znika abpr Celestino Migliore

Nuncjusz zwrócił uwagę, że już na poziomie samych tytułów nazewnictwo dotyczące rodziny się zmienia. - Zaczyna się od "niezgłębionych zamiarów Bożej mądrości", przez "Nieskalane małżeństwo", "Przekazywanie życia ludzkiego" czy "Wspólnotę rodzinną" i dochodzi do ostatniego określenia "Radość miłości" - zaznaczył hierarcha.

Ważna tematyka

Dodał, że śledząc te tytuły widzimy, jak dotykają one bogatej, bolesnej, a jednocześnie wiele obiecującej problematyki. - "Amoris laetitia" pokazuje, jak tradycja umiała ukazać się i określić, jako nie tylko żywa, ale też zdrowa - mówił nuncjusz. Papież Franciszek, jak powiedział nuncjusz, podejmuje temat miłości małżeńskiej i rodzinnej "w sposób bardzo dynamiczny, a nie statyczny". - Małżeństwo jest drogą; nie polega tylko na kontrapozycji między dobrem i złem, ale uwzględnia również elementy dobra, które wzrasta i elementy zła, które znika - podkreślił arcybiskup Migliore. Zaznaczył równocześnie, że adhortację papieża Franciszka można streścić w zaproszeniu, które kieruje do wszystkich, a zwłaszcza do duszpasterzy, aby "przyjąć nową postawę w stosunku do rodziny, polegającą na towarzyszeniu, integrowaniu, bycia blisko tych wszystkich, którzy cieszą się pięknem małżeństwa, ale i tych, którzy cierpią z powodu zranionej miłości" - powiedział nuncjusz.

Autor: mtom / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości