Spór o powoływanie członków PKW. Sejmowa komisja przyjęła zmiany

TVN24

Sejmowa komisja opowiedziała się za zmianami w regulaminie izby dotyczącymi wyboru członków PKWtvn24
wideo 2/35

To implementacja najbardziej szkodliwych dla demokracji przepisów - mówił poseł Jarosław Urbaniak (KO) podczas debaty sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych nad zmianami w regulaminie izby. Chodzi o wdrożenie do regulaminu przepisów Kodeksu wyborczego dotyczących powołania przez Sejm siedmiu z dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja w środę przegłosowała wprowadzenie zmian.

Zmiany w regulaminie Sejmu to pokłosie nowelizacji Kodeksu wyborczego, która weszła w życie w styczniu 2018 roku. Zgodnie z tą nowelą, prezydent powoła nową Państwową Komisję Wyborczą w ciągu 100 dni od dnia wyborów do Sejmu. Te odbyły się 13 października tego roku.

PKW zostanie obsadzona zgodnie z nowymi przepisami - siedmiu na dziewięciu jej członków ma być powoływanych przez Sejm, a dwóch sędziów pochodzić będzie z Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jakie zmiany w regulaminie Sejmu?

Projekt zmiany regulaminu Sejmu zakłada dodanie przepisów mówiących, że Sejm wskazuje siedmiu członków Państwowej Komisji Wyborczej, a wnioski w sprawie wskazania członków PKW zgłaszają kluby parlamentarne i poselskie.

Ponadto liczba członków Komisji musi odzwierciedlać proporcjonalnie reprezentację klubów w Sejmie. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, liczbę kandydatów na członków PKW zgłaszanych przez poszczególne kluby ustalałoby Prezydium Sejmu. Liczba członków powołanych w skład PKW spośród wskazanych przez jeden klub nie może być większa niż 3.

Zmiana zakłada, że Sejm w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do prezydenta z wnioskiem o odwołanie członka PKW wskazanego przez tę izbę. Wniosek o odwołanie członka PKW mogą zgłaszać Prezydium Sejmu albo grupa co najmniej 35 posłów.

Projekt uchwały przyjęty z jedną poprawką

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian regulaminu Sejmu z jedną poprawką. Złożył ją przewodniczący komisji Kazimierz Smoliński (PiS). Zakłada ona, że zmiany w regulaminie izby wejdą w życie z dniem podjęcia, a nie z dniem ogłoszenia, jak zaproponowano w projekcie.

Aprobaty komisji nie uzyskały natomiast dwie poprawki złożone przez wiceprzewodniczącego komisji Jarosława Urbaniaka (KO). Pierwsza z nich dotyczyła zwiększenia minimalnej liczby posłów, którzy mogą złożyć wniosek o odwołanie członka PKW z 35 do 92. Druga z poprawek zakładała wykreślenie przepisu obligującego do wskazania we wniosku o odwołanie członka PKW powodów złożenia tego wniosku.

Urbaniak ocenił, że zmiany w regulaminie Sejmu to "implementacja najbardziej szkodliwych dla demokracji przepisów" oraz "złamanie podstawowej zasady, jaka obowiązuje w cywilizacji europejskiej, że nie wolno być sędzią we własnej sprawie".

- Teraz siedmiu członków PKW będzie wybieranych przez osoby, które jak najbardziej są zainteresowane wynikami pracy tego organu. To posłowie będą wskazywać członków PKW - mówił.

Podobne stanowisko wyraził Marek Rutka (Lewica). Opowiedział się za profesjonalizacją służby, a co za tym idzie, za tym, by w PKW zasiadali doświadczeni sędziowie, a nie funkcjonariusze wskazywani przez partie.

Urbaniak: to implementacja najbardziej szkodliwych dla demokracji przepisów
tvn24

Poseł PiS Krzysztof Tchórzewski przekonywał z kolei, że ostatnie wybory pokazały, że są one przeprowadzane w sposób coraz bardziej sprawny i nie budzący podejrzeń o manipulacje wyborcze. - Te zmiany, które wprowadzaliśmy w zakresie trybu wyborów, są zmianami właściwymi - przekonywał.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego, kandydaci wskazywani przez Sejm będą musieli posiadać kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego lub mieć co najmniej trzyletni staż pracy jako prokurator, adwokat, radca prawny albo być profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych. Ich kadencja będzie wynosić cztery lata, kadencja pozostałych dwóch sędziów wyniesie dziewięć lat.

Tchórzewski: zmiany, które wprowadzaliśmy są właściwymi
tvn24

Autor: akr/adso / Źródło: PAP