Konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego

3 grudnia 2015

Mając do wyboru dwie złe sytuacje wybrał mniejsze zło - podkreśliła profesor Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, komentując decyzję Adama Bodnara. Rzecznik nie chce już, by Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z konstytucją ustawy antyterrorystycznej. Wycofał swój wniosek uzasadniając, że do osądzenia sprawy wybrano osoby, które nie są sędziami. Wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński zasugerował, że Adam Bodnar powinien zostać odwołany. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizacje ustaw sądowych, w tym o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Duda złożył podpis także pod nowelizacją przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, w myśl których ogłoszone zostaną nieopublikowane dotychczas trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego z komentarzem, że zostały "podjęte z naruszeniem przepisów".

Projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący ogłoszenia trzech nieopublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, do którego Platforma Obywatelska i Nowoczesna zgłosiły poprawki, wrócił do komisji sejmowej. Posiedzenie rozpocznie się w czwartek o godz. 9. Do komisji wrócił też projekt nowelizacji nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, autorstwa PiS. Wnioski o odrzucenie i poprawki zgłosiły kluby PO i Nowoczesnej. Obszerną poprawkę zgłosił także klub PiS.

- Małgorzata Gersdorf jest legalnie wybrana, ta decyzja to tylko zobowiązanie dla Sejmu na przyszłość - mówi Marek Chmaj, kontytucjonalista. Ustawa o Sądzie Najwyższym, w zakresie dotyczącym regulaminu wyboru kandydatów na I prezesa SN, jest częściowo niekonstytucyjna - orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku posłów PiS. Samo powołanie przez prezydenta I prezes Sądu Najwyższego nie może być przez Trybunał Konstytucyjny kwestionowane; akt powołania prezesa SN jest prerogatywą prezydenta - dodał TK.

- Jestem parlamentarzystą i przysługuje mi prawo do służbowych wizyt w Trybunale Konstytucyjnym - tłumaczył w czwartek Arkadiusz Mularczyk. Według rozmówców reportera "Czarno na białym" Tomasza Marca, Mularczyk jest jednym z najczęstszym gości pojawiających się przy alei Szucha w Warszawie. Pytany przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek o cel tych wizyt, poseł klubu PiS był oszczędny w tłumaczeniach.

11 września Trybunał Konstytucyjny zbada, czy sąd w trybie cywilnym może weryfikować powołanie prezesa TK. Wnioskodawcy - posłowie PiS chcą uznania, że jest to niekonstytucyjne. 12 września Sąd Najwyższy ma w tym trybie badać "umocowanie" Julii Przyłębskiej jako prezesa TK.

Prezydent Andrzej Duda szanuje decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nowelizacji ustawy o zgromadzeniach, ale wciąż ma swoje wątpliwości do niej i żałuje takiego wyroku - mówił w "Kawie na Ławie" TVN24 rzecznik prezydenta Marek Magierowski. - Prezydent to nie żaden gracz, to narciarz - stwierdziła Joanna Sheuring-Wielgus z Nowoczesnej.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mianowani przez PiS to wyłącznie funkcjonariusze partyjni w togach sędziowskich - tak czwartkowy wyrok nowego Trybunału skomentował Rafał Grupiński (PO). Posłowie opozycji mają długą listę zarzutów, Trybunału bronią jednak politycy PiS, według których TK właśnie teraz zaczął funkcjonować normalnie.

Kolejny wyrok Trybunału Konstytucyjnego podjęty w sytuacji, gdy nie ustają kontrowersje wokół tego gremium. Za konstytucyjne uznano przepisy nowelizacji Prawa o zgromadzeniach, w tym dotyczące zgromadzeń cyklicznych. Wniosek o zbadanie ustawy skierował do TK prezydent Andrzej Duda. Na salę rozpraw nie wpuszczono telewizyjnych kamer. Sprawę skomentował poseł Marcin Kierwiński (PO).

Orzekały osoby, co do poprawności wyboru których są wątpliwości, część sędziów nie mogła wziąć udziału w rozprawie, a jeden z sędziów powinien zostać wyłączony z orzekania. To powoduje wrażenie pogłębiającego się chaosu - komentował czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego doktor Ryszard Balicki, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego.