Konflikt wokół TK

24 maja 2016

W trudnym okresie stresów i przepracowania każdemu z nas zdarzają się kroki podjęte bezrefleksyjnie - to komentarz rzecznika Sądu Najwyższego do obecności I prezes SN profesor Małgorzaty Gersdorf na przyjęciu przez prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania od sędziego nowego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek.

Kulisy sądowej rewolucji, której symbolem są nie tylko znikające z korytarzy Trybunału Konstytucyjnego zdjęcia poprzedników, czy gabloty z historią konstytucji. O wiele bardziej wymowne stały się drzwi tej instytucji - zamknięte dla mediów, a otwarte dla polityków rządzącej partii. Opowiadają o tym Tomaszowi Marcowi urzędnicy i prawnicy, do niedawana pracujący w Trybunale Konstytucyjnym. Materiał programu "Czarno na białym" TVN24.

Profesor Roman Hauser jest sędzią Najwyższego Sądu Administracyjnego - wyjaśnia Kolegium NSA w opublikowanym w piątek komunikacie, odpowiadając na pojawiające się w mediach doniesienia dotyczące unieważnienia wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. NSA podkreśla jednocześnie, że uznaje wyrok TK w sprawie wyboru przez Sejm poprzedniej kadencji dwóch spośród trzech sędziów "i nie uważa się za uprawniony do jego oceny".

W Polsce kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego są indywidualne, dziewięcioletnie - przypomniał poseł PO Michał Szczerba, komentując opisane w "Dzienniku Gazecie Prawnej" pismo Naczelnego Sądu Administracyjnego, według którego NSA stwierdzał, iż obecny Sejm skutecznie unieważnił wybór sędziów TK dokonany przez poprzednią większość sejmową. W tej sprawie NSA ponownie zabrał głos po południu.

11 września Trybunał Konstytucyjny zbada, czy sąd w trybie cywilnym może weryfikować powołanie prezesa TK. Wnioskodawcy - posłowie PiS chcą uznania, że jest to niekonstytucyjne. 12 września Sąd Najwyższy ma w tym trybie badać "umocowanie" Julii Przyłębskiej jako prezesa TK.

Do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów PiS nowelizujący ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. Projekt dotyczy między innymi kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego Trybunału.

Przepisy, na podstawie których sądy roszczą sobie prawo do badania decyzji związanych z powołaniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Andrzeja Dudę, są niekonstytucyjne - przekonuje Arkadiusz Mularczyk. Posłowie PiS złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie tych przepisów.

Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis Kodeksu postępowania karnego pozwalający wnosić kasację na niekorzyść podsądnego w przypadku zastosowania wobec niego aktu łaski przez prezydenta - dowiedziała się w czwartek PAP z nieoficjalnego źródła. Do Trybunału instytucję zagadnień prawnych kierowanych przez sądy do Sądu Najwyższego, a także Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżyła w czwartek także grupa posłów PiS.

Prezes Trybunału Julia Przyłębska mówi, że sprawa Lecha Morawskiego jest zamknięta. Jednak to nie ucina wątpliwości dotyczących roli sędziego Morawskiego w Trybunale Konstytucyjnym. Reporter programu "Polska i Świat" TVN24 rozmawiał z dziekanem wydziału prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego, który prowadził słynną już dyskusję.