Wiktor Osiatyński

Programy

tvn24Wiktor Osiatyński

Wiktor Osiatyński - pisarz i wykładowca, prawnik, a także działacz społeczny. Ukończył warszawskie VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego. Studiował prawo i socjologie na Uniwersytecie Warszawskim i Polskiej Akademii Nauk. Doktoryzował się w zakresie socjologii, uzyskał następnie stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W latach 90. był dyrektorem Centrum Badań nad Konstytucjonalizmem w Europie Wschodniej w Chicago. W 1995 został profesorem w Central European University w Budapeszcie. Podejmował również współpracę z University of Connecticut i Uniwersytetem w Sienie. Wykładał na uniwersytetach m.in. Columbia, Stanforda, Harvarda. Był członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie prawa konstytucyjnego oraz historii doktryn polityczno-prawnych. Jest również aktywnym działaczem społecznym. Był inicjatorem powstania w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Programu Spraw Precedensowych, został członkiem jego rady programowej. Zajmuje się szerzeniem informacji o uzależnieniach, w tym alkoholizmie, do której to choroby publicznie sam się przyznaje. Pisze m.in. książki na ten temat. Współtworzył również Komisję Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu, jeden z programów Fundacji im. Stefana Batorego.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: tvn24