TVN24 | Programy

Rozporządzenie w sprawie stanu wyjątkowego a prawo międzynarodowe

TVN24 | Programy

Źródło:
TVN24
Rozporządzenie ws. migrantów a prawo międzynarodowe
TVN24Rozporządzenie ws. migrantów a prawo międzynarodowe

Według jakiego prawa i jakich przepisów Polska postępuje wobec migrantów i jakie przepisy łamie? Rozporządzenie, wedle którego zapadają decyzje, jest według prawników sprzeczne z Konwencją Genewską, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, dyrektywą unijną, kodeksem granicznym Schengen, Kartą Praw Podstawowych i Konwencją Praw Dziecka - to tylko niektóre łamane umowy. Barbara Sobska.

Źródło: TVN24

Tagi:
Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości