Krzysztof Karasek za "Dziennik rozbitka"

TVN24

Krzysztof Karasek: "Dziennik rozbitka"

Ur. w 1937 w Warszawie. Wrażliwością i typem języka poetyckiego zbliżony do poetów Nowej Fali, choć od nich starszy. Debiutował jako poeta na łamach miesięcznika „Poezja” w 1966 roku; jego pierwszy zbiór wierszy Godzina jastrzębi ukazał się w 1970 roku. Współpracował z wieloma czasopismami literackimi (m.in. z „Poezją”, „Orientacjami”, „Twórczością”, „Nowym Wyrazem”, „Literaturą”) publikując wiersze, artykuły, eseje, recenzje i tłumaczenia. Pracował w miesięcznikach literackich i w Polskim Radiu; opracowywał zbiory poezji oraz wydania antologii poezji polskiej, popularyzując twórczość innych poetów. Do nagrody im. Wisławy Szymborskiej nominowany za tom poetycki Dziennik rozbitka wydany w 2012 roku przez Instytut Mikołowski.

"Dziennik rozbitka"
tvn24