Programy

Jerzy Sadowski

Programy

Jerzy Sadowski
Jerzy Sadowski

Jerzy Sadowski - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista w zakresie kardiochirurgii. Jest dyrektorem Oddziału Kardiochirurgii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie,  dyrektorem Instytutu Kardiologii CM UJ oraz członkiem licznych towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych. Praca profesora została doceniona i nagrodzona wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami, m.in. tytułem doktora h.c. Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.

Pozostałe wiadomości