Poznań

Zielona Góra będzie większa niż Poznań i Gdańsk

Poznań

UM Zielona GóraPowierzchnia Zielonej Góry zwiększy się z z 58 km2 do 278 km2

Od 1 stycznia Zielona Góra będzie szóstym największym polskim miastem. Pod względem powierzchni wyprzedzi Gdańsk i Poznań i uplasuje się tuż za Wrocławiem. Wszystko za sprawą połączenia miasta i gminy.

Rozporządzenie w sprawie połączenia miasta i gminy Zielona Góra oraz zmianie granic powiatu zielonogórskiego wydał we wtorek rząd. Tym samym od początku roku miasto i gmina Zielona Góra zamienią się w jedną jednostkę samorządu terytorialnego - miasto na prawach powiatu.

Pierwszy taki przypadek

- Po raz pierwszy w historii samorządów dwa połączą się w jeden, czyli coś, co nie udało się do tej pory nikomu. Bardzo się z tego powodu cieszę, że powstanie jeden silniejszy samorząd, bo to znaczy, że możliwości rozwojowe będą dużo większe - mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

Do łączenia miast i gmin zachęca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ma to przynieść spore oszczędności budżetowe, a zachęty do łączenia się jednostek samorządów zawiera przyjęty w czerwcu przez rząd projekt ustawy samorządowej. W całej Polsce jest 158 miast otoczonych gminami.

Wyprzedzą Poznań

Po połączeniu miasta i gminy, liczba mieszkańców Zielonej Góry wzrośnie z ok. 118 tys. do ok. 136 tys., natomiast powierzchnia powiększy się z 58 km kw. do 278 km kw. Tym samym Zielona Góra stanie się obszarowo szóstym miastem w Polsce.

Zmienią się także granice powiatu zielonogórskiego - po zmianach będzie on obejmował gminy: Babimost, Bojadła, Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów i Zabór. Władze powiatu nadal będą miały siedzibę w Zielonej Górze. Dzięki decyzji o połączeniu i wcześniejszym ustaleniom Zielona Góra przejmie od powiatu zielonogórskiego m.in. most w Cigacicach oraz muzea w Świdnicy i Drzonowie.

Mieszkańcy na tak

Za połączeniem opowiedzieli się zarówno mieszkańcy gminy, jak i miasta. Ci pierwsi podczas referendum lokalnego, a drudzy w czasie przeprowadzonych w Zielonej Górze konsultacji społecznych. Najwięcej problemów było z pozytywną decyzją Rady Gminy Zielona Góra, a brak takiej zgody stawiał pod znakiem zapytania możliwość połączenia miasta z gminą od 1 stycznia 2015 r., jak planowano, a także przyznania samorządowi ministerialnego bonusu w kwocie 100 mln zł za tzw. zgodne połączenie. W końcu jednak rada gminy zielonogórskiej zaakceptowała decyzję o połączeniu z miastem.

Co ważne dla mieszkańców, nie zmienią się dotychczasowe nazwy miejscowości gminy Zielona Góra, adresy oraz numery kodów pocztowych. Jedyną zmianą będzie dodanie przed dotychczasowym adresem członu "Zielona Góra". Nie będzie jednak konieczności wymiany przez mieszkańców obecnej gminy Zielona Góra dowodów osobistych i dowodów rejestracyjnych pojazdów - dokumenty te zachowają ważność do końca terminów na jakie zostały wystawione.

Po połączeniu miasta i gminy zrównane i obniżone do niższego poziomu zostaną także stawki podatków. Mieszkańcy dotychczasowych terenów gminy zyskają tańsze bilety w komunikacji miejskiej oraz zostaną objęci działającymi w mieści kartami ZGranej Rodziny i ZGranych Zielonogórzan. Ponadto ujednolicone zostaną opłaty za wodę i ścieki na całym terenie powiększonego miasta.

Prezydent Zielonej Góry obiecał też, że na byłym już terenie gminy zachowane zostaną świetlice wiejskie, placówki kultury oraz fundusz sołecki. Dodatkowo pracownicy urzędu gminy otrzymali gwarancję zatrudnienia przez osiem lat.

Korzyści dla miasta

Dzięki połączeniu miasta i gminy, zielonogórzanie zyskają finansowo. - Za zgodne połączenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra, Minister Finansów przekaże w ciągu pięciu pierwszych lat po połączeniu dodatkowe środki finansowe, tzw. bonus ministerialny. Według dzisiejszych wskaźników otrzymamy dodatkowo ok. 100 mln złotych - wyjaśnia Monika Wiśniewska z biura prezydenta miasta Zielona Góra.

Fuzja samorządowa zapewni Zielonej Górze także zwiększone dochody budżetowe. To z kolei umożliwi pełne wykorzystanie środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Rozbudują infrastrukturę

- Po połączeniu potencjałów miasta i gminy wspólny samorząd będzie miał odpowiednie środki na realizację usług komunalnych dotyczących usuwania odpadów, zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i wód opadowych. Połączenie to przyspieszy też rozbudowę i modernizację istniejących sieci: wodociągowej i sanitarnej oraz umożliwi budowę nowej infrastruktury - tłumaczy Wiśniewska.

Według zapowiedzi urzędników, w latach 2016-2018 wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach Zatonie i Ochla (koszt ok. 24,5 mln złotych). Wkład własny na inwestycję w wysokości ok. 11 mln zł zapewni miasto Zielona Góra.

Rozbudowana zostanie także infrastruktura rowerowa. W latach 2015-2018 wybudowana zostanie sieć dróg rowerowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych łącząca Zieloną Górę z Zawadą i Cigacicami, Zieloną Góra z Zatoniem oraz ring łaczący Zieloną Górę z Ochlą, Kiełpinem, Drzonkowem i Raculą.

Wybory później

Co ciekawe, mieszkańcy Zielonej Góry w listopadzie nie wybiorą prezydenta i rady miasta. Zrobią to dopiero po 1 stycznia 2015 r., po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra.

- 16 listopada w Zielonej Górze odbędą się jedynie wybory do sejmiku wojewódzkiego, a w przyłączanej gminie wybory do sejmiku i rady powiatu - tłumaczy Mateusz Marciniak, główny specjalista delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze.

Obecne rady miasta i gminy, a także prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i wójt gminy Mariusz Zalewski będą pełnić swoje funkcje do końca roku. Wówczas, po połączeniu miasta i gminy Zielona Góra, zgodnie z kodeksem wyborczym - premier na wniosek wojewody wyznaczy pełnomocnika, który przejmie wykonywanie zadań i kompetencji organów aż do wyborów.

Wybory, w których wyłoniony zostanie prezydent Zielonej Góry oraz rada miasta, muszą się odbyć w ciągu 90 dni, licząc od 1 stycznia.

Zielona Góra:

Mapa Polski Targeo
Mapy dostarcza Targeo.pl

Autor: FC / Źródło: TVN 24 Poznań / PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Zielona Góra