"Nie damy się zastraszyć". Wspólne zdjęcie i stanowisko sędziów z Kościana

TVN24 | Poznań

Autor:
aa/gp
Źródło:
TVN24/PAP
Protest sędziów z Kościana TVN24
wideo 2/3
TVN24Protest sędziów z Kościana

- Działamy w obronie obywateli, a nie jakiś sędziowskich przywilejów - mówi prezes sądu w Kościanie. Na stronie internetowej sądu zamieszczono zdjęcie z sali sądowej z napisem między innymi "Nie damy się zastraszyć".

Wszyscy orzekający sędziowie z Kościana zaprotestowali przeciwko wchodzącej nowelizacji ustawy o sądach. W styczniu zrobili sobie wspólne zdjęcie na sali sądowej, na którym trzymają kartki z literami składającymi się w dwa hasła: "nie damy się zastraszyć" oraz "dziś sędziowie - jutro Ty".

Fotografia wyświetla się na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Kościanie. Tuż pod zdjęciem znajduje się też oświadczenie.

- Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Kościanie stanowczo sprzeciwia się wchodzącym w życie regulacjom tzw. ustawy kagańcowej, a zwłaszcza przepisom naruszającym konstytucyjne prawo sędziów do prywatności, likwidującym de facto samorząd sędziowski, a nade wszystko – ograniczającym niezawisłość sędziowską – napisali sędziowie. Dodali, że domagają się respektowania trójpodziału władzy co, jak zaznaczyli, "oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych, w tym wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także – niedopuszczalność podporządkowywania władzy sądowniczej pozostałym władzom". Nowelizacja m.in. prawa o ustroju sądów powszechnych i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o Krajowej Radzie Sądownictwa, sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za "działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów". Przepisy weszły w życie w piątek.

Zdjęcie z oświadczeniem pojawiło się na stronie internetowej sąduSąd Rejonowy w Kościanie (koscian.sr.gov.pl)

"Liczę się z tym, że zostanę odwołana"

Kościańscy sędziowie poinformowali, że w związku z wejściem w życie nowelizacji, pięcioro z nich wstąpiło do Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Zgromadzenie zobowiązało prezes Sądu Rejonowego w Kościanie do opublikowania stanowiska na stronie internetowej sądu oraz przekazania go prezesowi Sądu Okręgowego w Poznaniu. Komunikat został dodany do zdjęcia wszystkich sędziów kościańskiego sądu trzymających kartki z hasłami "Dziś sędziowie – jutro Ty" oraz "Nie damy się zastraszyć". Prezes Sądu Rejonowego w Kościanie sędzia Joanna Nyczka podkreśliła, że zdjęcie prawników z hasłami protestacyjnymi zostało umieszczone na stronie internetowej w styczniu. W czwartek, po jednogłośnym przegłosowaniu uchwały, dodano do niego komunikat w sprawie nowelizacji ustaw. - Liczę się z tym, że zostanę odwołana ze stanowiska, ale jestem gotowa na takie konsekwencje. Ale do tej pory spotykałam się tylko z pozytywnymi reakcjami sędziów z sądu okręgowego - zaznaczyła. - To nie jest działalność polityczna. To jest obrona pryncypiów. Działamy w interesie wszystkich obywateli, a nie w obronie jakichś przywilejów sędziowskich. Nie jest to też wyrazem naszej postawy politycznej (...) w ramach ewentualnego postępowania dyscyplinarnego myślę, że każdy z nas będzie się w ten sposób bronić - powiedziała prezes sądu.

- Jeżeli ustawa tzw. kagańcowa odbiera, pod rygorem sankcji, sądom prawo do badania tych okoliczności, na które zwracał uwagę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to, mówiąc najprościej, jest tak, jakby chirurgowi odebrano precyzyjne narzędzia pracy. To jest tak, że sędzia w niektórych sytuacjach musi mieć prawo, a wręcz ma obowiązek, żeby zbadać, czy zasady wynikające z prawa Unii Europejskiej są w tej sprawie prawidłowo realizowane.

Ministerstwo: prezes sądu 14 marca "zakończy piastowanie tej funkcji"

Ministerstwo Sprawiedliwości w oświadczeniu przesłanym PAP poinformowało w piątek po południu, że "wbrew wypowiedzi" jakoby prezes Sądu Rejonowego w Kościanie sędzi Joannie Nyczce groziły konsekwencje za udział w proteście, dnia 14 marca sędzia "zakończy piastowanie tej funkcji, jednak nie z racji jej odwołania za udział w proteście, ale wobec upływu już drugiej kadencji na stanowisku prezesa sądu". Wskazano, że "obowiązujące przepisy nie zezwalają na sprawowanie trzeciej kadencji z rzędu".

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor:aa/gp

Źródło: TVN24/PAP

Źródło zdjęcia głównego: Są Rejonowy w Kościanie