Chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej? Na zgłoszenie masz jeszcze dwa dni

Poznań

Potrzebnych będzie kilkaset tysiecy osób PKW
wideo 2/3

Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w komisjach obwodowych zasiądzie kilkaset tysięcy osób. To one przeprowadzają głosowanie, ustalają wyniki, a potem je ogłaszają i przekazują do rejonowej komisji. Chcesz zostać członkiem komisji? Sprawdź co musisz zrobić i jaką dietę możesz otrzymać. Termin zgłoszeń mija 26 kwietnia.

W Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się 26 maja 2019 roku. Pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej przeprowadzają je obwodowe, okręgowe i rejonowe komisje wyborcze. To z obwodową komisją wyborczą spotkasz się 26 maja w lokalu wyborczym.

Okręgowe i rejonowe komisje wyborcze powołuje PKW. Składają się one z sędziów oraz komisarza wyborczego, który przewodniczy każdej z tych komisji.

Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wyborczy. Tworzą je wyborcy zgłoszeni przez komitety wyborcze lub wyborcy, którzy sami zgłosili się do urzędów gmin.

Jak podaje PKW, w całej Polsce jest około 27 tys. obwodowych komisji wyborczych, w których podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie pracowało kilkaset tysięcy osób.

Jak zostać jedną z nich?

W komisjach zasiądzie kilkaset tysięcy osób PKW

Zgłoś się do gminy lub do komitetu

Obwodowe komisje wyborcze przeprowadzają głosowanie, ustalają wyniki, a potem je ogłaszają i przekazują do rejonowej komisji. W skład komisji wchodzi od 7 do 13 osób.

- 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców,

- 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców,

- 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców,

- 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Kto może zostać członkiem komisji wyborczej? PKW

Swoją kandydaturę może zgłosić osoba, która jest obywatelem Polski i najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat. Jakie jeszcze są warunki? Trzeba posiadać pełnię praw publicznych i wyborczych. Członkiem komisji nie może zostać osoba, która została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego swoją kandydaturę do komisji obwodowej może też złożyć obywatel Unii Europejskiej, który nie posiada polskiego obywatelstwa. W tym przypadku również najpóźniej w dniu zgłoszenia trzeba ukończyć 18 lat. Nie można też być pozbawionym prawa wybierania w państwie członkowskim UE, którego jest się obywatelem.

Każdy kto chce zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktować się z konkretnym komitetem wyborczym albo zgłosić się do urzędu gminy. Można zostać członkiem komisji tylko na terenie województwa, w którym stale się zamieszkuje.

Zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji.

Termin zgłoszeń mija 26 kwietnia.

Nie za darmo

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród wyborców w 21 dniu przed dniem wyborów. Jej pierwsze posiedzenie powinno się odbyć niezwłocznie po jej powołaniu. I to właśnie podczas pierwszego posiedzenia, członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

Ila zarabia członek komisji obwodowej?PKW

Wszystkim członkom komisji wyborczych przysługuje dieta. Członkowie obwodowych komisji wyborczych otrzymają 350 zł. Większa dieta przysługuje przewodniczącemu (500 zł) oraz jego zastępcy (400 zł).

Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 roku.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej (spot w języku migowym)?

Komisje obwodowe (spot w języku migowym) PKW

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, pokazać go w niekonwencjonalny sposób - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor: aa/gp / Źródło: TVN24/PKW

Źródło zdjęcia głównego: PKW