Etyka zamiast religii to apostazja? Kuria przyznaje się do błędu

Poznań

Aktualizacja:
tvn24Instrukcja Diecezji Kaliskiej

W związku z nowym rokiem szkolnym kuria diecezjalna w Kaliszu wydała instrukcję duszpasterską dla katechetów. Zaleca im, żeby rezygnujących z religii informowali, iż jest to forma "pisemnej apostazji". Szybko okazało się, że dokument jest sprzeczny z prawem kanonicznym. Kuria przyznała się do błędu i wycofała dokument.

W swojej instrukcji kuria zwraca uwagę na nowelizację rozporządzenia ministra edukacji z 25 marca 2014 roku. Zgodnie z nim dzieci i młodzież szkolna nie są zapisywane na lekcje religii automatycznie, ale rodzic (w przypadku ucznia niepełnoletniego) musi złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie.

"Księży Proboszczów prosimy o dopilnowanie sprawy oświadczeń, aby z powodu ich braku nie zostało wyeliminowane nauczanie religii w placówkach oświatowych" - upomniano w instrukcji.

Trzy wyjścia i apostazja

Uczniowie mają trzy możliwości do wyboru: uczęszczać na lekcje religii, wybrać etykę albo zdecydować się na oba przedmioty.

Wikariusz biskupi ds. katechetycznych informuje w instrukcji, że jeśli uczeń wybierze etykę zamiast religii, to Kościół "nie ma na to wpływu bezpośredniego". Jednak, jak można przeczytać w dokumencie, "kapłani i katecheci mają obowiązek poinformowania, że jest to forma pisemnej apostazji" (odstępstwa od wiary - red.). Nie sprecyzowano, czy ewentualne wykluczenie się z Kościoła dotyczyłoby ucznia, czy rodziców.

Kuria pisze także, że "nie ma nic przeciw temu", by uczniowie uczestniczyli w obu przedmiotach i przypomina, że dyrekcje szkół mają obowiązek zorganizować te zajęcia tak, by się wzajemnie na siebie nie nakładały.

Do instrukcji dołączone są wzory oświadczeń: rodziców i ucznia pełnoletniego.

Instrukcja została wycofana

Po tym, jak kontrowersyjną instrukcją zainteresowały się media, sprawie przyjrzał się ks. dr Zbigniew Cieślak, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Kaliszu i oświadczył: to nieporozumienie, błąd ze strony wydziału katechetycznego.

- Dzieciom, które nie uczęszczają na lekcje religii, nie grozi absolutnie apostazja. Zamieszanie wynikło z błędu wydziału katechetycznego naszej kurii, który wydał instrukcję, czyli nie prawo, której celem, jak się wczytałem, było pokazanie drogi, w jaki sposób dzieci za pośrednictwem rodziców oraz uczniowie pełnoletni mają deklarować swoje uczestniczenie na lekcjach religii - tłumaczy ks. Cieślak.

Instrukcję oficjalnie wycofano w środę rano. W najbliższym czasie zostanie poprawiona. Kanclerz Cieślak twierdzi, że ksiądz, który odpowiadał za przygotowanie dokumentu, prawdopodobnie nie jest prawnikiem kościelnym i nieco się zagalopował. - Aktualnie znajduje się na wyjeździe służbowym poza Kaliszem - dodał kanclerz kurii.

Co na to prawo kościelne?

Kościół, zarówno w prawie powszechnym, jak i partykularnym, ma jasno sformułowane punkty dotyczące aktu apostazji, którymi księża muszą się kierować. Znaczy to tyle, że dokonanie wystąpienia z kościoła w inny sposób, niż jest to określone w prawie kanonicznym, nie będzie po prostu akceptowane.

- Warunki, jakie trzeba spełnić, aby dokonać apostazji, są jasno określone. Musi się to odbyć przed własnym proboszczem i dwoma pełnoletnimi świadkami. Kościół musi mieć to na piśmie. Ale przede wszystkim ktoś, kto chce od kościoła odejść, musi wyrazić taką wolę. Wszystkie inne formy nie są przez kościół uznawane - tłumaczy ks. Cieślak.

Apostazja 8-latka?

Portal wystap.pl, który informuje, jak formalnie wystąpić z Kościoła, zauważa, że aktu apostazji nie może dokonać osoba niepełnoletnia, poza tym sama procedura jest skomplikowana i nie polega na złożeniu jednego oświadczenia.

Instrukcja Diecezji KaliskiejDiecezja Kaliska

Autor: pk/ib/rzw/b / Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl