Jubileusz 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku

TVN24

tvn24Trybunał Konstytucyjny świętuje w Gdańsku

W ramach obchodów 30-lecia powstania Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku odbywa się konferencja pt. "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". Władze Gdańska zaoferowały pomoc w organizacji uroczystości po tym, jak w kwietniu Sejm ograniczył budżet Trybunału. Uroczystości zbiegają się z 19. rocznicą wejścia w życie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku.

W poniedziałek w Gdańsku odbędą się obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP. Konferencja w Dworze Artusa zgromadzi wybitnych przedstawicieli prawa z Polski i Europy. W jubileuszowym spotkaniu wezmą udział przede wszystkim prezesi sądów i rad konstytucyjnych z Polski oraz państw sąsiadujących (z wyłączeniem Białorusi i Rosji - red.), a także ze Szwecji i Finlandii.

Na rocznicowym spotkaniu ma się pojawić około 300 osób. Swój udział potwierdzili m.in. przewodniczący Komisji Weneckiej - Gianni Buquicchio oraz prezesi Sądów Konstytucyjnych: Republiki Czeskiej - Pavel Rychetsky i Republiki Litewskiej - Dainius Zalimas, Łotwy, Ukrainy i Mołdawii.

Uczestnikami będą również dziekani wydziałów prawa polskich uczelni oraz szefowie katedr prawa konstytucyjnego, oraz sędziowie TK w stanie spoczynku oraz jego byli sędziowie.

Jubileuszową konferencję, poprzedzi wspólny briefing prasowy Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego i prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Po godz. 11.00 rozpocznie się główny punkt programu obchodów jubileuszu TK - konferencja - "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych".

Koncepcja uroczystości została przygotowana przez Komitet Honorowy w skład którego weszli m.in.: wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Suchowska, członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek oraz prof. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konferencję otworzą wystąpienia okolicznościowe. Część wykładowa konferencji rozpocznie się o godz. 12 i będzie miała dwie części.

Zaproszeni prezydent, premier i minister sprawiedliwości

Na obchody zaproszeni zostali też m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu RP, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz wszyscy byli prezydenci RP. Zaproszenia wystosowano również do prezesów wszystkich najważniejszych instytucji prawniczych w Polsce: Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich SA, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, a także Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wojewoda krytykował, zorganizował własną konferencję

Organizację obchodów 30-lecia powstania Trybunału Konstytucyjnego krytykował Dariusz Drelich, wojewoda pomorski. - Nie godzę się na dysponowanie pieniędzmi mieszkańców miasta "Solidarności i Wolności", w celu doraźnych korzyści politycznych - pisał w specjalnym oświadczeniu.

W opozycji do uroczystości TK, wojewoda pomorski zorganizował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego konferencję „Prawa i obowiązki: dyrektor, nauczyciel, rodzic, uczeń” w ramach projektu edukacji prawnej. Zaprosił na nią przedstawicieli m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W Gdańsku postulowano powstanie Trybunału

W kwietniu Sejm ograniczył budżet Trybunału Konstytucyjnego, uniemożliwiając mu tym samym organizację obchodów jubileuszu 30-lecia działalności. Wtedy prezydent Paweł Adamowicz napisał do prezesa prof. Andrzeja Rzeplińskiego, w którym nie tylko zaprosił do zorganizowania jubileuszu w Gdańsku, ale także zaoferował pomoc w przygotowaniu obchodów.

Prezydent miasta podkreślał w nim, że uroczysta sesja Trybunału jest potrzebna w sytuacji szczególnego napięcia wokół tej instytucji.

Adamowicz zaznaczył, że to w Gdańsku w 1981 roku na I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ Solidarność uchwalono postulat powołania "niezawisłego Trybunału Konstytucyjnego (albo też odpowiedniej Izby Sądu Najwyższego), którego zadaniem będzie orzekanie o zgodności ustaw z Konstytucją oraz zgodności aktów niższego rzędu z ustawami".

- Propozycję prezydenta Pawła Adamowicza przyjęliśmy z radością dlatego, że brak zgody Sejmu na przyznanie Trybunałowi środków zamykała nam drogę do uczczenia trzydziestolecia jego orzecznictwa i jego wkładu w tworzenie oraz ochronę wartości zapisanych nie tylko w Konstytucji, ale także w konwencjach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę - komentował zaproszenie władz Gdańska prof. Andrzej Rzepliński.

Czytaj więcej na ten temat.

Adamowicz zaprasza Trybunał do Gdańska
tvn24

Autor: ws/gp / Źródło: TVN24 Pomorze