Arcybiskup Tadeusz Wojda nowym metropolitą gdańskim

TVN24 | Pomorze

Autor:
MAK
Źródło:
TVN24/PAP
Fragment kazania arcybiskupa Tadeusza Wojdy z 19 lutego 2021 rokuTVN24
wideo 2/3
TVN24Kazanie arcybiskupa Tadeusza Wojdy z 19 lutego 2021 roku

Dotychczasowy arcybiskup białostocki Tadeusz Wojda został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim – poinformowała archidiecezja gdańska. Taką decyzję ogłosiła we wtorek Stolica Apostolska.

Informację o mianowaniu Tadeusza Wojdy nowym arcybiskupem metropolitą gdańskim przekazała we wtorek archidiecezja gdańska. Abp Wojda w 2017 roku został metropolitą białostockim. Święceń biskupich udzielił mu prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary kard. Fernando Filoni. Współkonsekratorami byli abp Edward Ozorowski i abp Henryk Hoser.

Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem metropolitą gdańskim dotychczasowego arcybiskupa białostockiego Tadeusza Wojdę SAC. Warszawa, 2 marca 2021 roku. + Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski

"Aby była głoszona Ewangelia"

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Jak informuje archidiecezja gdańska, abp Tadeusz Wojda urodził się w 1957 roku w miejscowości Kowala na Kielecczyźnie. Po maturze wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księży Pallotynów). Po studiach seminaryjnych w 1983 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Ukończył studia z teologii fundamentalnej w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Studiował również misjologię w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Pracę doktorską obronił w 1989 roku.

W latach 1990-2012 pracował w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary i rzymskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. W 2012 roku został podsekretarzem Kongregacji.

Paliusz (element stroju metropolitów) z rąk papieża Franciszka abp Tadeusz Wojda otrzymał 29 czerwca 2017 roku w Rzymie w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Mottem posługi biskupiej abp. Tadeusza Wojdy są słowa z Ewangelii wg św. Marka: "Oportet praedicari Evangelium" ("Aby była głoszona Ewangelia").

Abp Wojda jest członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej i komisji misyjnej Konferencji Episkopatu Polski.

"Chrześcijanin nie może nie wybaczać"

19 lutego przed Drogą Krzyżową w Białymstoku abp Wojda mówił o modlitwie i pokucie za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.

- Pierwsza Droga Krzyżowa w Wielkim Poście jest przeżywana jako dzień zadośćuczynienia za wszystkie grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Przede wszystkim za wszystkie grzechy i nadużycia seksualne wszystkich osób związanych z Kościołem, a przede wszystkim kapłanów – mówił arcybiskup.

Dodał, że ta Droga Krzyżowa "jest wołaniem skierowanym do tych wszystkich, którzy zostali skrzywdzeni".

- W tej modlitwie chcemy prosić ich, aby wybaczyli grzechy, bo chrześcijanin nie może nie wybaczać. Wołamy i prosimy o to przebaczenie świadomi tego, że to wielka rana na ich życiu, ale jest to również rana zadana Kościołowi. Zadana tym wszystkim kapłanom, którzy stoją na straży miłości chrystusowej – mówił abp Wojda.  

"Ufam, że doświadczenie pomoże w prowadzeniu Kościoła Gdańskiego"

Życzenia z okazji nominacji na arcybiskupa metropolitę gdańskiego złożył abp. Tadeuszowi Wojdzie przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki.

"Ufam, że pasterskie doświadczenie, zdobyte w Archidiecezji Białostockiej pomoże Księdzu Arcybiskupowi w prowadzeniu Kościoła Gdańskiego ścieżkami Ducha Świętego, zapewniając jego rozwój i pomyślność poprzez mądre i roztropne przewodzenie, heroiczne uświęcanie oraz mężne nauczanie" – napisał.

Poprzedni metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odszedł na emeryturę w dniu swoich 75. urodzin 13 sierpnia 2020 roku. Tego dnia papież Franciszek przyjął rezygnację arcybiskupa z pełnienia posługi metropolity gdańskiego. Abp Sławoj Leszek Głódź kierował archidiecezją gdańską od 2008 roku.

Autor:MAK

Źródło: TVN24/PAP