40 km nowej "ekspresówki" z Gdańska do Elbląga. Kierowcy skorzystają w 2018 roku?

TVN24

GDDKIA GdańskNowa "siódemka" skróci czas podróży z Gdańska do Elbląga

GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę prawie 40 km drogi ekspresowej S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, czyli od końca południowej obwodnicy Gdańska do obwodnicy Elbląga. Trasa S7 zastąpi obecną drogę krajową nr 7 na tym odcinku. Inwestycja ma się rozpocząć na początku 2015 r. i potrwać trzy lata.

- Planowana inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu oraz skrócić czas podróży na obecnej drodze krajowej nr 7 – poinformowano w komunikacie z gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Nowa trasa ma mieć po dwie jezdnie w każdym kierunku (w drugim etapie, docelowym, ma być poszerzona do 3 pasów) i dwupoziomowe węzły, a jednopoziomowe skrzyżowania i zjazdy mają być wyeliminowane.

Czekają na oferty do 2 października

GDDKiA do 2 października br. czeka na wnioski wykonawców chętnych do budowy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Michalski poinformował, że przetarg jest dwuetapowy, więc po pozytywnej weryfikacji potencjału firm, dyrekcja zaprosi wybranych wykonawców do złożenia ofert na budowę drogi.

Budowa potrwa 3 lata

Zakłada się, że budowa mogłaby rozpocząć się na początku 2015 r. i potrwać około trzy lata. W przetargu o wyborze wykonawcy w 90 proc. decydować ma cena, a po 5 proc. - czas realizacji oraz gwarancja na wybrane elementy infrastruktury. Michalski powiedział, że na obecnym etapie postępowania nie podaje się kwoty, jaka może być przeznaczona na budowę.

- Trasa ekspresowa S7 ma przebiegać w śladzie lub w pobliżu istniejącej drogi krajowej nr 7 - wyjaśnił Michalski. Dodał, że istniejące odcinki obecnej "siódemki", niewykorzystane na potrzeby budowy drogi ekspresowej, zostaną dostosowane do potrzeb ruchu lokalnego.

40 km trasy podzielą na dwa etapy

Trasa na odcinku od końca Południowej Obwodnicy Gdańska do Kazimierzowa przy obwodnicy Elbląga ma długość prawie 40 km. Ze względu na rozmiary inwestycja została podzielona na dwa odrębne zadania: od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego i od Nowego Dworu Gdańskiego do Kazimierzowa.

W ramach inwestycji przewidziano budowę nowego układu ogólnodostępnych dróg lokalnych i dojazdowych, zapewniających obsługę przyległego terenu. Bezpośredni dostęp do nieruchomości leżących przy drodze ekspresowej zostanie zapewniony z dróg serwisowych i lokalnych.

40 km nowej "ekspresówki" z Gdańska do Elbląga
GDDKiA

Wiadukty i mosty na palach

Ponieważ trasa przebiega przez Żuławy, obiekty inżynierskie takie jak wiadukty i mosty zostały zaprojektowane na fundamentach posadowionych na palach.

Na ponad 20-km odcinku na trasie Koszwały – Nowy Dwór Gdański powstaną m.in. dwa nowe węzły drogowe „Cedry Małe” i „Dworek”, drogi o znaczeniu lokalnym i wojewódzkim o łącznej długości prawie 25 km, ponad 18 km dróg dojazdowych, 18 obiektów mostowych, w tym dwa nowe mosty przez Wisłę w Kiezmarku. Obecny most w Kiezmarku będzie służył do obsługi ruchu lokalnego.

Na ponad 19-km odcinku S7 na trasie Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo zostaną wybudowane m.in. dwa węzły drogowe „Żuławy Wschód” i „Elbląg Zachód”, ponad 12 km dróg o znaczeniu lokalnym i krajowym, drogi dojazdowe służące (17,5 km) oraz 14 obiektów mostowych.

Nowa "siódemka" leży w europejskim korytarzu transportowym

Projektowany odcinek drogi krajowej S7 od Gdańska do Elbląga leży w europejskim korytarzu transportowym IA Ryga – Kaliningrad – Elbląg – Gdańsk (Via Hanseatica) oraz w korytarzu z Gdańska przez Warszawę do Odessy (Via Intermare).Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem, pokazać go w niekonwencjonalny sposób - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.

Autor: ws / Źródło: PAP