Polska

Mapa personalnych posunięć Ziobry. Pół setki sądów od początku kadencji

Polska

Zbigniew Ziobro dokonał zmian personalnych już w około pięćdziesięciu sądach
Zbigniew Ziobro dokonał zmian personalnych już w około pięćdziesięciu sądachtvn24
wideo 2/3

Już w około 50 sądach powszechnych w Polsce doszło do zmian na stanowiskach prezesów i wiceprezesów za rządów ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Połowa z nich to prezesi sądów jednoosobowo nominowani przez ministra, bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziowskich zainteresowanych sądów. Pozostałe zmiany dotyczą stanowisk wiceprezesów.

Wszystkie dotychczasowe posunięcia personalne Zbigniewa Ziobry wobec prezesów i wiceprezesów sądów odnotowaliśmy na poniższej mapie. Kolorem czerwonym zaznaczyliśmy sądy, w których doszło do zmian na stanowiskach prezesów. Pomarańczowym kolorem zaś zaznaczone są sądy, gdzie zmiany objęły stanowiska wiceprezesów.

Nasza mapa obejmuje decyzje personalne dokonane przez Zbigniewa Ziobrę w całym okresie jego urzędowania na stanowisku ministra sprawiedliwości. Sporządziliśmy ją na podstawie danych o zmianach w sądach gromadzonych przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia oraz na podstawie komunikatów personalnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mapa nie obejmuje zmian na stanowiskach dyrektorów sądów. Są to urzędnicy odpowiadający za organizację pracy, niemający wpływu na orzecznictwo.

Wymiana prezesów w Krakowie i Gorzowie

W poniedziałek 27 listopada doszło do kolejnej wymiany prezesów sądów. Tym razem w okręgu krakowskim (trzech) i gorzowskim (dwóch).

Minister sprawiedliwości odwołał ze stanowiska prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Beatę Morawiec. Jako przyczynę odwołania sędzi Morawiec ministerstwo podało brak odpowiedniego nadzoru nad działalnością administracyjną sądu oraz niską efektywność zarówno sądu okręgowego, jak i podległych mu sądów rejonowych.

Brak nadzoru, o którym wspomina ministerstwo, ma związek z dzisiejszym zatrzymaniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dziesięciu dyrektorów sądów. W związku z poniedziałkowymi zatrzymaniami minister Ziobro odwołał dyrektora (urzędnik niebędący sędzią) Sądu Okręgowego w Krakowie. Odwołanej sędzi-prezes Ziobro zarzucił brak nadzoru nad dyrektorem.

Wśród powodów odwołania prezes Sądu Okręgowego ministerstwo wymieniło również niską efektywność sądów rejonowych w okręgu krakowskim. Z tego samego powodu Ziobro odwołał prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza Cezarego Czecha-Śmiałkowskiego i prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty Annę Sikorę-Cibę.

W okręgu gorzowskim Zbigniew Ziobro odwołał prezesa Sądu Okręgowego Romana Makowskiego i prezes Sądu Rejonowego Ewę Wieczór. Jako przyczynę odwołania ministerstwo podało również zbyt niską efektywność tych sądów.

Na stanowiska prezesów sądów w poniedziałek 27 listopada Zbigniew Ziobro powołał:

- sędzię Irenę Bochniak na prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza;

- sędziego Bartłomieja Migdę na prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty;

- obowiązki prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do czasu powołania nowego prezesa pełni wiceprezes Mieczysław Potejko;

- sędzia Anna Kuśnierz-Milczarek jest nowym prezesem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim;

- sędzia Jarosław Dudzicz jest zaś prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.

Wiceminister zapowiada przyspieszenie

To nie koniec zmian personalnych wśród prezesów sądów powszechnych - zapowiada wiceminister sprawiedliwości, z zawodu sędzia, Łukasz Piebiak. W czasie uroczystości otwarcia nowego skrzydła Sądu Okręgowego w Kaliszu wiceminister zapowiedział, że w najbliższym czasie ruch kadrowy w polskich sądach rozpocznie się na większą skalę.

- Myślę, że nastąpi to w ciągu najbliższego miesiąca - sprecyzował Piebiak.

Poniedziałkowe zmiany w krakowskich i gorzowskich sądach nie są też pierwszymi, których dokonał minister Zbigniew Ziobro po tym, jak we wrześniu weszło w życie nowe prawo o ustroju sądów powszechnych. Jest to jedyna z trzech uchwalonych przez Sejm głosami Prawa i Sprawiedliwości "ustaw sądowych" niezawetowana, a podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Wspomniana ustawa daje ministrowi sprawiedliwości możliwość odwoływania i powoływania prezesów sądów bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziowskich tych sądów.

W ciągu pół roku od wejścia w życie tej ustawy minister sprawiedliwości ma możliwość dokonywania zmian personalnych bez podania przyczyny, nawet przerywając trwające kadencje prezesów. Dotychczas Ziobro zwykle nie korzystał z tej ekstraordynaryjnej możliwości. Powoływał nowych prezesów po wygaśnięciu kadencji poprzednich, a gdy przerywał kadencję, podawał jako powód negatywną ocenę pracy sądów nadzorowanych przez odwołanych prezesów. Choć podkreślmy - na mocy znowelizowanych przez PiS przepisów dokonuje zmian personalnych bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziowskich.

Do tej pory Zbigniew Ziobro wymienił kilkunastu prezesów sądów różnych szczebli na Górnym Śląsku, w Warszawie, Przeworsku, Przemyślu, Lubaczowie, Szczecinie.

Nie wszyscy odwołani funkcyjni sędziowie zgadzają się z oceną swej pracy przez Zbigniewa Ziobrę. Przyczyny odwołania podane przez ministra podważyli odwołani prezes i wiceprezes Sądu Rejonowego w Żorach na Górnym Śląsku.

Od początku swojego urzędowania na stanowisku ministra sprawiedliwości Zbigniew Ziobro dokonał również ponad dwudziestu zmian na stanowiskach wiceprezesów sądów powszechnych. W przypadku rezygnacji wiceprezesów mógł powoływać nowych bez zasięgania opinii zgromadzeń sędziowskich również na mocy starego prawa o ustroju sądów powszechnych. Prawo to zachował również w obecnie obowiązujących przepisach.

Autor: jp/sk / Źródło: tvn24.pl

Pozostałe wiadomości