Zmarł Piotr Mroczyk


Był działaczem opozycji, dziennikarzem i dyrektorem rozgłośni Radio Wolna Europa. Karierę dziennikarską rozpoczął w Polskim Radiu w Warszawie. W roku 1980 został przewodniczącym "Solidarności" w Komitecie do spraw Radia i TV. Zmarł w Warszawie.

Piotr Mroczyk to syn Czesława Mroczyka (zastępcy dowódcy dywizjonu 313, uczestnika bitwy o Anglię) i Angielki, Patrycji Kershaw. Po studiach na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu pracował w Polskim Radiu w Warszawie. Został przewodniczącym Solidarności w Komitecie do spraw Radia i TV w 1980 r. W stanie wojenny został internowany na ponad rok. Po wyjściu z więzienia w Białołęce został zmuszony do wyjazdu do Anglii.

Na zaproszenie United States Communications Agency objechał Stany Zjednoczone z cyklem wykładów na temat politycznej sytuacji w Europie Wschodniej i wpływu papieża Jana Pawła II na przemiany w naszym regionie. Potem otrzymał pracę w Głosie Ameryki.

Zorganizował Fundację "Solidarności", która pomaganła internowanym i więźniom politycznym.

W roku 1989 został dyrektorem Rozgłośni Radio Wolna Europa. Pełnił tę funkcję do rozwiązania polskiej sekcji w 1994 roku.

Źródło: IAR

Pozostałe wiadomości