Ziobro pisze do Gersdorf. Apeluje o "niezwłoczne" zwołanie posiedzenia KRS


Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do prof. Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sądu Najwyższego o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Jej nowy skład powołał Sejm według znowelizowanych przepisów. Ziobro podkreślił, że 25 marca mija dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji 86 nowo powołanych asesorów.

- Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich - napisał minister Ziobro w piśmie do Gersdorf.

Ziobro o "nieuzasadnionym ograniczeniu" kompetencji KRS

Powołując się na artykuł 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku, szef resortu sprawiedliwości zwrócił się do Gersdorf o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia KRS z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku. Ziobro napisał też, że "dwumiesięczny termin na dokonanie przez KRS oceny kwalifikacji nowo powołanych asesorów – w myśl art. 106 i par. 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 roku – mija 25 marca 2018 roku".

Jak podkreślił, "niewyrażenie w terminie takiej oceny byłoby w praktyce nieuzasadnionym ograniczeniem kompetencji Rady w sprawie, która jest istotna dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości".

Posłowie wybrali członków KRS

Gersdorf w ubiegły wtorek złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z ustawą o KRS, "pierwsze posiedzenie Rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego, zwołuje Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego". Sejm wybrał w zeszły wtorek 15 sędziów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Dziewięć kandydatur wskazał klub PiS, sześć - klub Kukiz'15. Pozostałe kluby nie skorzystały z prawa wskazania kandydatur. Kluby: PO, Nowoczesna i PSL-UED nie wzięły udziału w głosowaniu.

Procedurę wyboru nowego składu KRS krytykowało również cześć środowiska sędziowskiego.

Autor: PTD/AG / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości