Polska

Zamrożone ceny prądu. W poniedziałek ostateczny termin złożenia oświadczeń

Polska

Ceny prądu mają pozostać bez zmian do końca 2019 roku
Ceny prądu mają pozostać bez zmian do końca 2019 rokuTVN24 BiS
wideo 2/6

Mikro i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki samorządu terytorialnego mają złożyć oświadczenie potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii. W poniedziałek mija termin składania oświadczeń - przypomina Energa.

SPRAWDŹ, JAK WYPEŁNIĆ OŚWIADCZENIE. ŚCIĄGNIJ WZÓR DOKUMENTU >

Zgodnie z ustawą z grudnia 2018 roku odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są: mikro i małymi przedsiębiorcami; szpitalami; jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się między innymi organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych); innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej; mogą być - w drugim półroczu 2019 roku - rozliczani według cen i stawek opłat za energię elektryczną, jakie były stosowane 30 czerwca 2018 roku.

Trzy miliony klientów

Aby skorzystać z tego uprawnienia, należy jednak złożyć oświadczenie, które potwierdzi, że spełnia się wymagany status odbiorcy końcowego. Energa informuje, że w przypadku jej klientów można to zrobić, na przykład wysyłając oświadczenie mailem na adres: firma@energa.pl.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 milionom klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Resort energii informował z kolei, że punkty obsługi głównych sprzedawców prądu będą przyjmować w sobotę, niedzielę i w poniedziałek do północy oświadczenia potwierdzające uprawnienie do zamrożenia cen energii elektrycznej.

Oświadczenia do sprzedawcy

Oświadczenia należy dostarczyć sprzedawcy energii elektrycznej do poniedziałku 29 lipca. Ustawowy termin mówi o 27 lipca, ale ponieważ to sobota, zgodnie z Kodeksem cywilnym oświadczenie można więc złożyć jeszcze w pierwszym przypadającym po terminie dniu roboczym.

Oświadczenie potwierdzającego status odbiorcy końcowego należy złożyć swojemu sprzedawcy energii elektrycznej - przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z danym odbiorcą. ME podkreśla, że złożenie oświadczenia o statusie jest konieczne, bo przedsiębiorstwa obrotu, czyli sprzedawcy prądu, nie posiadają informacji, czy dany odbiorca należy do którejś z wymienionych ustawą grup.

Autor: kz//now / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości