Kampania wyborcza oficjalnie rozpoczęta

Polska

Prezydent ogłosił termin wyborów parlamentarnychtvn24
wideo 2/36

Choć kampania przed wyborami parlamentarnymi nieoficjalnie rozgorzała na dobre już kilka tygodni temu, dziś wystartowała oficjalnie. W Dzienniku Ustaw opublikowano postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy o zarządzeniu wyborów oraz kalendarz wyborczy.

ZOBACZ OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU USTAW POSTANOWIENIE

Krok pierwszy: rejestracja komitetu

Pierwszą czynnością wyborczą, przed którą stoją komitety, chcące wziąć udział w wyborach, jest zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetu wyborczego.

Termin na złożenie zawiadomienia upływa - zgodnie z kalendarzem wyborczym - 24 sierpnia, a ponieważ jest to sobota, w praktyce do 26 sierpnia jest czas na złożenie takiego zawiadomienia.

Krok drugi: zbieranie podpisów

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego można rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija we wtorek 3 września.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej pięciu tysięcy wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej dwóch tysięcy wyborców z danego okręgu wyborczego.

Dla kogo subwencja?

Komitety wyborcze mogą tworzyć partie polityczne, koalicje partii i wyborcy. Aby uczestniczyć w podziale mandatów do Sejmu, komitety wyborcze partii i komitety wyborcze wyborców muszą przekroczyć pięcioprocentowy próg wyborczy w skali kraju. Próg wyborczy dla komitetów wyborczych koalicji wynosi osiem procent.

Subwencja z budżetu państwa przysługuje tylko partiom politycznym. Nie otrzyma jej komitet wyborczy wyborców. Subwencja przysługuje partiom, których komitety uzyskały co najmniej trzy procent głosów w wyborach do Sejmu i partiom, które wchodziły w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej sześć procent ważnych głosów w wyborach do Sejmu.

Subwencja przysługująca koalicji dzielona jest na rzecz partii wchodzących w jej skład w proporcjach określonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.

Wszystkim komitetom, bez względu na to, czy jest to komitet partyjny, koalicyjny czy komitet wyborczy wyborców, za każdy uzyskany mandat posła i senatora przysługuje dotacja podmiotowa. Dotacja jest wypłacana jednorazowo.

Wybory w październiku

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

Wybory parlamentarne w PolsceMałgorzata Latos/PAP

Autor: akw/adso / Źródło: PAP

Raporty: