Kandydaci PiS w wyborach do Sejmu (okręgi nr 21-41)

Losowanie numerów list wyborczych
tvn24Wybory do parlamentu 2019: kandydaci PiS w wyborach do Sejmu - lista kandydatów (okręgi nr 21-41)

Wybory do parlamentu 2019. Prezentujemy kandydatów do Sejmu, startujących z listy numer 2 - Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Kandydaci z okręgów nr 21-41.

ZOBACZ > Wybory do Sejmu. Lista nr 2 KW Prawo i Sprawiedliwość (okręgi nr 1-20)

Okręg wyborczy nr 21 [Opole]

1. POROWSKA Violetta Teresa, wyższy urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. CZOCHARA Katarzyna Beata, filolog germański, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. KOWALSKI Janusz Marcin, specjalista analizy i rozwoju rynku, nie należy do partii politycznej

4. BORTNICZUK Kamil, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

5. DUDA Antoni Eugeniusz,parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. KŁOSOWSKI Sławomir, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz, pracownik biurowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. CHRZANOWSKI Andrzej, dyrektor infrastruktury, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. BARAŃSKA Teresa, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. BUŁA Damian Jakub, politolog, specjalista do spraw ustrojowo-samorządowych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. KOMARZYŃSKI Wojciech Stanisław, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. KITAJGRODZKI Zbigniew, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. MARKOWSKI Marko Piotr, pracownik administracyjny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. OGNISTY Tomasz Szczepan, specjalista do spraw rolnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. KOLBEK Dariusz Stanisław, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. BRATOSIEWICZ Zbigniew Józef, przedstawiciel władzy samorządowej, nie należy do partii politycznej

17. CHABRASZEWSKA Anna, nauczyciel języka obcego, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. MAJERSKA Izabela Barbara, naczelnik/kierownik wydziału, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. STASIOROWSKA Anna Katarzyna, pracownik obsługi biurowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. DEPTUŁA Adam, nauczyciel akademicki - nauki techniczne, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. KOLEMBA-GASCHKA Martyna Maria, specjalista do spraw public relations, nie należy do partii politycznej

22. GRZEBIŃSKA Anna, technolog żywności, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA Maria Magdalena, specjalista analizy i rozwoju rynku, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. OCIEPA Marcin Michał, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

Okręg wyborczy nr 22 [Krosno]

1. KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. SCHMIDT-RODZIEWICZ Anna Katarzyna, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. URUSKI Piotr Marcin, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Solidarna Polska

4. BABINETZ Piotr Mieczysław, historyk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. PIOTROWICZ Stanisław, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. ŚNIEŻEK Adam Walenty, specjalista pracy socjalnej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. PILCH Piotr, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. PAMUŁA Teresa, dyrektor zarządzający, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. PAWLUŚ Adam, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. CHRZAN Tadeusz, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. PODHALICZ Lucyna, socjolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. ŁUKASZYK Dorota, dyrektor zarządzający, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

13. DROZD Adam Tomasz, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Partia Republikańska

14. JĘDRUCH Ryszard, wyższy urzędnik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. PERS Grzegorz Stanisław, lekarz, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. PIESZCZOCH Robert, dyrektor zarządzający, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. BRIL Joanna Katarzyna, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. POCAŁUŃ Alicja Anna, wyższy urzędnik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. BURBEŁO Joanna Maria, technik dentystyczny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. GUZIK Andrzej, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. KUROWSKA Maria Stanisława, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Solidarna Polska

22. KRAWIEC Daniel Stanisław, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 23 [Rzeszów]

1. SOBOLEWSKI Krzysztof, administratywista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. LENIART Ewa Maria, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. HRYNKIEWICZ Józefa, nauczyciel akademicki, nie należy do partii politycznej

4. SZLACHTA Andrzej, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. MOSKAL Kazimierz Marian, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. BUCZAK Wojciech, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. GOŁOJUCH Kazimierz Edward, inżynier mechanizacji rolnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. CHMIELOWIEC Zbigniew Michał, inżynier środowiska, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. WEBER Rafał, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. WARZECHA Jan Marek, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. PAUL Jerzy Stanisław, inżynier ogrodnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. MIAZGA Mieczysław, inżynier rolnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. SZYDEŁKO Halina Maria, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. KRUCZEK Stanisław, inżynier elektryk, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

16. KAPINOS Fryderyk Sylwester, dyrektor marketingu, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. KALINKA Kamil, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. BEDNARZ Robert Jan, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. GODEK Robert Czesław, pracownik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. FRYSZTAK Bernadeta Dorota, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. ŁĄCZAK Czesław, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. FIJOŁEK Marcin Piotr, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. TŁUSTA Helena Grażyna, nauczyciel religii w szkole podstawowej, nie należy do partii politycznej

24. BARTKOWICZ Magdalena Barbara, specjalista zdrowia publicznego, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

25. KRZEK Agata, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

26. TRAWIŃSKA Anna Franciszka, przedsiębiorca, nie należy do partii politycznej

27. KUŚ Ewelina Elżbieta, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

28. FOŁTA Ewa, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

29. TYMUŁA Zbigniew, pracownik administracyjny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

30. WARCHOŁ Marcin Józef, adwokat, nie należy do partii politycznej

Okręg wyborczy nr 24 [Białystok]

1. PIONTKOWSKI Dariusz, nauczyciel historii, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. ZIELIŃSKI Jarosław, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. PASZKOWSKI Bohdan Józef, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. GWIAZDOWSKI Kazimierz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. ŻALEK Jacek, poseł, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

6. BASZKO Mieczysław Kazimierz, nauczyciel wychowania fizycznego, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

7. KOŁAKOWSKI Lech Antoni, poseł na Sejm RP, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. KRYNICKA Bernadeta, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. WNOROWSKI Henryk Jan, nauczyciel akademicki - nauki ekonomiczne, nie należy do partii politycznej

10. ANDRUSZKIEWICZ Adam, parlamentarzysta, nie należy do partii politycznej

11. MUZYK Agnieszka Barbara, nauczyciel akademicki - nauki humanistyczne, nie należy do partii politycznej

12. SIEKIERKO Łukasz, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. CZEPE Roman, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. MODZELEWSKI Piotr, pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. MADRAS Tomasz Stefan, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. JELSKA-JAROŚ Bożena Jolanta, rolnik, nie należy do partii politycznej

17. PUCZYŁOWSKA Elżbieta, nauczyciel nauczania początkowego, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. KUCHAREWICZ Grzegorz, farmaceuta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. SUPIŃSKI Rafał, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. BIAŁY Alicja, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. MIODUSZEWSKI Andrzej, prezes, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. NIENAŁTOWSKA Bożena, dyrektor departamentu, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. DZIATKOWSKI Marek, rolnik, nie należy do partii politycznej

24. ŁUKASZEWICZ Henryk, nauczyciel informatyki w szkole podstawowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

25. BUJNO Bożena Teresa, przedstawiciel władzy samorządowej, nie należy do partii politycznej

26. ZDUŃCZYK Agnieszka, dyrektor szkoły, nie należy do partii politycznej

27. WASILEWSKA Izabela, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

28. SZCZUDŁO Aleksandra, dyrektor do spraw energetyki, nie należy do partii politycznej

Okręg wyborczy nr 25 [Gdańsk]

1. SELLIN Jarosław Daniel, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. PŁAŻYŃSKI Kacper Maciej, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. ŻEBROWSKI Arwid Marek, audytor, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. KILIAN Jan, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. CYMAŃSKI Tadeusz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Solidarna Polska

6. SMOLIŃSKI Kazimierz, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. RABENDA Karol Kazimierz, historyk, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

8. CELMER Sylwia Agnieszka, starosta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. KORALEWSKI Kazimierz Marian, kierownik projektu, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. RAKOWSKI Tomasz Jędrzej, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. PETKOWSKI Paweł Piotr, socjolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. KEMPA Anna Magdalena, specjalista administracji publicznej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. SULEWSKA Katarzyna Joanna, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. WIECZOREK Jan Antoni, urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. GÓRNIAK Sonia Anna, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. WITTNER Marcin Daniel, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. STOLC Grażyna Jadwiga, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. CABAJ Joanna Dorota, nauczyciel, nie należy do partii politycznej

19. JASIŃSKI Mirosław, nauczyciel religii, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. WAŃCZYK-KULPIŃSKA Katarzyna Maria, specjalista do spraw organizacji i rozwoju sprzedaży, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. BROŻEK Anna, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. IMIANOWSKA Barbara, kierownik domu kultury, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. STANKIEWICZ Filip Andrzej, muzealnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. RACZAK Grzegorz, lekarz-specjalista kardiologii, nie należy do partii politycznej

Okręg wyborczy nr 26 [Słupsk]

1. HORAŁA Marcin Michał, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. MRÓWCZYŃSKI Aleksander Mikołaj, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. MÜLLER Piotr Józef, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. ŚNIADEK Janusz, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. ZWIERCAN Małgorzata Grażyna, instruktor terapii uzależnień, nie należy do partii politycznej

6. ZARUDZKI Ryszard Janusz, zootechnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. SROKA Magdalena Joanna, specjalista ds. administracji i zarządzania, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

8. ŁUCZYK Mariusz Wojciech, polityk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. KARCZEWSKI Piotr Mariusz, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. DAMBEK Roman Witold, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. TREDER Adam, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. DREWA Marcin Paweł, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. WETTA Krzysztof Adam, dyrektor szkoły, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. MACKIEWICZ-SASIAK Violetta Lilianna, socjolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. STOLARCZYK Paweł, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. LEYK Andrzej, specjalista ochrony informacji niejawnych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. BUNIOWSKA Wiesława Barbara, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. LIS Anna, dyrektor szkoły, nie należy do partii politycznej

19. BIAŁOOKA-KOSTENECKA Danuta Jadwiga, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. KUŻOWNIK Jan, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. BIROSZ Mariusz Krzysztof, inżynier mechanik - maszyny i urządzenia energetyczne, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. TOBOLSKA Monika, specjalista ds. zamówień publicznych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. WAŃTUCHOWICZ Anna Marta, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. BYSTRON Andrzej Grzegorz, kurator sądowy, członek partii politycznej: Solidarna Polska

25. KRYGIER-NOWAK Urszula Grażyna, urzędnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

26. KURZELEWSKA Arleta, radca prawny, nie należy do partii politycznej

27. KOWALSKI Michał Bartosz, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

28. KLAWITER Kazimierz, urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 27 [Bielsko-Biała]

1. SZWED Stanisław, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. PUDA Grzegorz Paweł, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. MATUSZNY Kazimierz Władysław, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. DRABEK Przemysław Mieczysław, menadżer, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. WÓJCIK Magdalena Ewa, tłumacz, nie należy do partii politycznej

6. GAŻA Grzegorz Krzysztof, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. MACURA Ryszard Arkadiusz, nauczyciel, nie należy do partii politycznej

8. KANAFEK-LEWANDOWSKA Marcela Joanna, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. ADAMSKA Barbara Lucyna, nauczyciel-pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. ŁOŚ Konrad Tomasz, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. MIDOR Adrian Kamil, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. GOWIN Jarosław, technik elektronik, nie należy do partii politycznej

13. DZIEDZIC Janusz Witold, socjolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. BIEGUN Agnieszka Magdalena, nauczyciel, nie należy do partii politycznej

15. WAWRZECZKO Magdalena Elżbieta, student, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. MICHNIK Renata Anna, pracownik samorządowy, nie należy do partii politycznej

17. PASIERBEK Łukasz Grzegorz, fizjoterapeuta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. BIAŁOWĄS Beata Iwona, filozof, członek partii politycznej: Solidarna Polska

Okręg wyborczy nr 28 [Częstochowa]

1. GIŻYŃSKI Szymon Stanisław, poseł, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. BURZYŃSKA Lidia Ewa, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. TREPKA Mariusz Wiesław, inżynier organizacji i planowania produkcji, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. GAWRON Andrzej Janusz, poseł, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. FAJER Monika, kierownik agencji doradztwa finansowego, członek partii politycznej: Solidarna Polska

6. DEREJCZYK Piotr, politolog, nie należy do partii politycznej

7. KAPTACZ Anna Janina, prezes, nie należy do partii politycznej

8. MAJ Tomasz, kierownik ds. marketingu i sprzedaży, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. LANGE Łukasz Artur, dyrektor generalny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. RUKSZA Paweł Jan, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

11. PIETRULEWICZ Magdalena Anna, prawnik, nie należy do partii politycznej

12. SŁUŻAŁEK-JAWORSKA Danuta Elżbieta, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. SOWA Andrzej Piotr, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. ZALESKA Urszula, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 29 [Katowice]

1. BORYS-SZOPA Bożena Teresa, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. SZARAMA Wojciech Piotr, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. PYZIK Piotr Mieczysław, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. GONCIARZ Jarosław Włodzimierz, specjalista zastosowań informatyki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. OLSZEWSKI Tomasz Jan, adwokat, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

6. KUBICA Józef Jan, inżynier leśnictwa, członek partii politycznej: Solidarna Polska

7. DZIUK Barbara Anna, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. PRZEDPEŁSKI Zbigniew Jerzy, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. BORÓWKA Anna Joanna, psycholog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. KOWALSKI Bartłomiej Leszek, dyrektor marketingu, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. ŻAK Paweł, inżynier inżynierii środowiska, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. SIEBIATA-TOMCZYK Dorota Regina, położna, nie należy do partii politycznej

13. ILEWSKI Adam, specjalista do spraw logistyki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. KOŁODZIEJ-PTAK Krystyna Stanisława, inżynier inżynierii środowiska, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. REISS Ferdynand Wilhelm, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. CEBULA Ewelina Sylwia, inżynier organizacji i planowania produkcji, nie należy do partii politycznej

17. PATOŃ Piotr Jerzy, elektromonter instalacji elektrycznych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. KOGOWSKA-PIASECKA Elżbieta Izabela, nauczyciel matematyki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 30 [Bielsko-Biała]

1. PIECHA Bolesław Grzegorz, lekarz medycyny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. WOŚ Michał Piotr, prawnik, nie należy do partii politycznej

3. SOBIERAJSKI Czesław Stanisław, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. GAWĘDA Adam, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. MATUSIAK Grzegorz, inż. energetyk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. DUTKIEWICZ Katarzyna Maria, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. GLENC Teresa, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. RAJCA Cezary Dominik, specjalista ds. prawnych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. SZUTKA Mirela Elżbieta, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew, ekonomista, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

11. RATKA-BOSSARD Aleksandra Katarzyna, dyrektor szkoły, nie należy do partii politycznej

12. SZYMURA Karol Bogusław, radny miasta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. SZYMICZEK Alojzy Jan, radny powiatowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. GARUS-KOPERTOWSKA Angelika Krystyna, specjalista ochrony środowiska, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. KASPAREK Urszula Zofia, radna gminy, nie należy do partii politycznej

16. KODURA Maria, pielęgniarka, nie należy do partii politycznej

17. LAZAR Jerzy Bolesław, technik elektryk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. WAWRZYCZEK Daniel Emilian, wyższy urzędnik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 31 [Katowice]

1. MORAWIECKI Mateusz Jakub, polityk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. WÓJCIK Michał Marek, polityk, członek partii politycznej: Solidarna Polska

3. POLACZEK Jerzy Jan, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. SOŚNIERZ Andrzej Stanisław, lekarz medycyny, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

5. NOWAK Maria Teresa, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. PIECHOTA Leszek Marian, Senator RP, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. WESOŁY Marek Jacek, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. SKAPCZYK Anita Maria, przedsiębiorca, nie należy do partii politycznej

9. SKIBA Mariusz Piotr, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. JABŁOŃSKI Paweł, adwokat, nie należy do partii politycznej

11. FREITAG Janusz Paweł, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. AUGUSTYN Zbigniew, inżynier transportu drogowego, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. KOPER-STASZOWSKA Wioletta Maria, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. BISKUP Bernadeta Cecylia, technik ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. PANEK Krystyna Zofia, pracownik kancelaryjny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. GROBEL Beata, nauczyciel przedszkola, nie należy do partii politycznej

17. ROSICKI Łukasz Krzysztof, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. DURSKA Maria Stefania, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. ZIĘBA Janina Maria, sprzedawca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. URBAŃCZYK Marek Jan, nauczyciel akademicki - sztuki muzycznej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. STĘPIEŃ Agnieszka, pedagog resocjalizacji, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. SKOTAREK Agnieszka Katarzyna, nauczyciel, nie należy do partii politycznej

23. KICZMAL Mirosław Stanisław, technik mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. AHNERT Wojciech Tadeusz, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 32 [Katowice]

1. MALIK Ewa Danuta, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. ANDZEL Waldemar Franciszek, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. WARWAS Robert Piotr, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. NOWICKA Danuta Czesława, metalurg, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. MATERLA Maria, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. KOZIK Marcin Henryk, politolog, członek partii politycznej: Solidarna Polska

7. ZARYCHTA-SURÓWKA Małgorzata Wioletta, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. PIĄTEK Zbigniew Józef, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. SZYDLIK Bożena Grażyna, pielęgniarka, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. WILK Kazimierz Czesław, górnik, nie należy do partii politycznej

11. WARDENGA Lena Marzena, ekonomista, nie należy do partii politycznej

12. DERELA Maciej Daniel, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. CIEŚLIK Beata Elżbieta, filolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. SZOPA Paweł Ludwik, prezes, nie należy do partii politycznej

15. TRAWCZYŃSKA Ewa Irena, lekarz weterynarii, nie należy do partii politycznej

16. GŁĄB Zenon Zygmunt, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. CURYŁO Łukasz, dyrektor generalny i zarządzający, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 33 [Kielce]

1. ZIOBRO Zbigniew Tadeusz, prawnik, członek partii politycznej: Solidarna Polska

2. KRUPKA Anna Maria, socjolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. LIPIEC Krzysztof Bogdan, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. CIEŚLAK Michał, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

5. KWITEK Marek, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. WAWRZYK Piotr Sylwester, nauczyciel akademicki, nie należy do partii politycznej

7. WOJTYSZEK Agata Katarzyna, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. ZUBA Maria, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. LATOSIŃSKI Bogdan Jan, parlamentarzysta, nie należy do partii politycznej

10. KRYJ Andrzej Michał, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. GOSEK Mariusz Marek, pedagog resocjalizacji, członek partii politycznej: Solidarna Polska

12. BIELECKI Krzysztof, lekarz, nie należy do partii politycznej

13. KONARSKI Artur Marian, rolnik, nie należy do partii politycznej

14. PUCHROWICZ Tomasz Andrzej, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. TARCZYŃSKI Dominik, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. KONIUSZ Zbigniew Adam, lekarz medycyny, nie należy do partii politycznej

17. STĘPIEŃ-ZAJĄC Dorota Ewa, nauczycielka, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. PIEC Grzegorz, inżynier leśnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. SŁONIEWSKA Monika, asystent prawny, nie należy do partii politycznej

20. ORZEŁ Bartłomiej Piotr, wyższy urzędnik państwowy, nie należy do partii politycznej

21. BURAS Agnieszka Dorota, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. STRZAŁA Marek, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. JALOWSKA Małgorzata Barbara, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. PRZYBYSZEWSKI Hubert Wacław, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

25. ŚLUSARCZYK Maksymilian Krzysztof, radca prawny, nie należy do partii politycznej

26. IWAŃSKA-BĘBEN Patrycja Anna, architekt, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

27. PRZYGODZKA Urszula, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

28. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz, architekt, nie należy do partii politycznej

29. KRĘPA Danuta Barbara, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

30. ZIELEŃ Magdalena Anna, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

31. KUŚ Agnieszka, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

32. DORYWALSKI Bartłomiej, wyższy urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 34 [Elbląg]

1. KRASULSKI Leonard Seweryn, Elbląg, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. WILK Jerzy Zbigniew, Elbląg, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. BABALSKI Zbigniew, Ostróda, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. KAZIMIERCZUK Marcin, Bartoszyce, nauczyciel akademicki - nauki prawne, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna, Braniewo, kierownik biura, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. GODZIŃSKI Damian Jan, Nowe Miasto Lubawskie, inżynier środowiska, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej, Elbląg, przedstawiciel władzy samorządowej - radny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. OŁDAKOWSKI Adam, Witki, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. WĘGŁOWSKA Anna, Ławice, inżynier rolnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. GOIK Karolina Ewa, Olbrachtowo, specjalista ds. administracji i rozwoju, nie należy do partii politycznej

11. PIĄTEK Anna, Brodnica, kierownik instytucji finansowej i ubezpieczeniowej, nie należy do partii politycznej

12. KAMIŃSKA Grażyna, Rybno, przedstawiciel władzy samorządowej - radny, nie należy do partii politycznej

13. ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława, Bartoszyce, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. GONTARZ Robert, Tuczki, przedstawiciel władzy samorządowej - radny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. KIEROZALSKI Grzegorz, Ostróda, przedstawiciel władzy samorządowej - radny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. PAWLIK Jacek Roman, Kiwity, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 35 [Olsztyn]

1. MAKSYMOWICZ Wojciech Stefan, lekarz, nie należy do partii politycznej

2. ARENT Iwona Ewa, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. CHOJECKI Artur Henryk, urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. KOSSAKOWSKI Wojciech, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. MAŁECKI Jerzy Wojciech, specjalista bankowości, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. GOSIEWSKI Jerzy Antoni, inżynier leśnictwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. KOZŁOWSKI Patryk, historyk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. NOWACKI Robert Krzysztof, rolnik, członek partii politycznej: Solidarna Polska

9. ŻUCHOWSKI Henryk, wyższy urzędnik administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. RUDNIK Dariusz Stanisław, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. BUKOWSKA Beata Anna, nauczyciel matematyki, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. SZOSTAK Izabela Kamila, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. MARCHEL Karol Robert, dyrektor szkoły, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. TOŁWIŃSKA Zdzisława Barbara, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. JUCHNIEWICZ Andrzej, kierownik biura, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. MICHALSKA Jolanta Anna, oligofrenopedagog, nie należy do partii politycznej

17. SUCHOCKA Agnieszka Jolanta, specjalistka do spraw sprzedaży i marketingu, nie należy do partii politycznej

18. SZOSTKOWSKI Tomasz, dyrektor wykonawczy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. MIESZKOWSKA Ewa, nauczyciel, nie należy do partii politycznej

20. WYPIJ Michał Piotr, politolog, członek partii politycznej: Porozumienie Gowina

Okręg wyborczy nr 36 [Kalisz]

1. DZIEDZICZAK Jan Michał, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. ŁAWNICZAK Tomasz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. MOSIŃSKI Jan, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. MALĄG Marlena Magdalena, wyższy urzędnik państwowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. KALETA Piotr Marek, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. CZECHAK Lidia, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. BIERŁA Leszek Józef, wyższy urzędnik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. SOWA Marek Jan, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. MICHNIEWICZ Romuald Michał, nauczyciel akademicki, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

10. SÓJKA Katarzyna, lekarz, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. KUBIAK Agnieszka Beata, księgowy, członek partii politycznej: Solidarna Polska

12. KOZŁOWSKI Jerzy, parlamentarzysta, nie należy do partii politycznej

13. JANUSZKIEWICZ Piotr Józef, lekarz, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. DZIEDZIC Krzysztof Józef, wyższy urzędnik samorządowy, nie należy do partii politycznej

15. SZYMONIAK Czesław Jan, nauczyciel wychowania fizycznego, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. ŚNIEGOCKA Alicja Maria, wyższy urzędnik samorządowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. KALAK Sławomira Maria, nauczyciel historii i społeczeństwa, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. SŁOWIŃSKA Dorota, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. JAGODZIŃSKI Maciej Antoni, lekarz weterynarii, nie należy do partii politycznej

20. ANDRZEJEWSKA Teresa Małgorzata, radca prawny, nie należy do partii politycznej

21. NAWROT Joanna, dziennikarz, nie należy do partii politycznej

22. SZCZERBAŃ Jan Franiciszek, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. BĄKOWSKI Marek, ogrodnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. PLICHTA Andrzej, pracownik administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 37 [Konin]

1. HOFFMANN Zbigniew Grzegorz, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. CZARNECKI Witold Wojciech, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. DOLATA Zbigniew, nauczyciel historii, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. BARTOSIK Ryszard, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. GALEMBA Leszek Ryszard, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. OSTROWSKI Krzysztof Jan, lekarz - specjalista chorób wewnętrznych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. WASZKOWIAK Marek Henryk, pracownik naukowy, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

8. POPKOWSKI Robert Adam, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Solidarna Polska

9. WOŹNIAK Anna, pozostali specjaliści ds. księgowosci i rachunkowości, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

10. WOJNA Paweł, prezes, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. SZYKOWNA Anita Aldona, pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. WIŚNIEWSKA-ZABŁOCKA Małgorzata, przedstawiciel władzy samorządowej - wicestarosta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. DERUCKA-KOŁATA Emilia, położna oddziałowa, ratownik medyczny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. GRABOWSKI Łukasz, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. CICHACKA Małgorzata Marta, pozostali wyżsi urzędnicy administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. BARTKOWIAK Jacek Dariusz, przedstawiciel władzy samorządowej - starosta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. MUSIAŁEK Halina, pedagog szkolny, nie należy do partii politycznej

18. ITMAN Zofia Mariola, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 38 [Piła]

1. CZARNECKI Krzysztof Władysław, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. KUBIAK Marta Ryszarda, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. PIECHOWIAK Grzegorz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

4. PORZUCEK Marcin Bartosz, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. ZIELIŃSKI Michał Witold, dyrektor zarządzający, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. BANAŚ Dorota, kierownik biura, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. FLEMING Bogdan Włodzimierz, historyk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. NIJAKA Danuta Maria, politolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. JANKOWSKA Maja Małgorzata, politolog, członek partii politycznej: Solidarna Polska

10. FELCYN Józef, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. MILER Maria Lidia, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. KASPRZAK Robert Piotr, elektromonter układów pomiarowych, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. OKPISZ Andrzej Janusz, specjalista do spraw zarządzania i organizacji, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. PRĘTKOWSKI Rafał, doradca rolniczy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. PIETRUCZUK Wiesław, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. MUZYKA Emilia, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. KARDASZ Maria Joanna, kierownik biura, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. BŁASZCZYK Krzysztof Jakub, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 39 [Poznań]

1. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna, politolog, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

2. DZIUBA Tadeusz Antoni, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. SZYNKOWSKI VEL SĘK Szymon Andrzej, sekretarz stanu, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. STRYJSKA Małgorzata Irena, lekarz, nie należy do partii politycznej

5. ZYSK Tadeusz, redaktor wydawniczy, nie należy do partii politycznej

6. WRÓBLEWSKI Bartłomiej Piotr, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. SOMMERFELD Jacek, przedstawiciel władzy samorządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. CZERWIŃSKI Zbigniew, prezes, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. RACZKOWSKI Mateusz Kacper, inżynier produkcji, członek partii politycznej: Solidarna Polska

10. ŻELAZNY Filip, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. STACHOWIAK-GAUDEN Anna, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. BRZOZOWSKA Iwona Anna, teolog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. KRZYŻANOWSKA-WALASZCZYK Ewa Urszula, architekt, nie należy do partii politycznej

14. SZELĄGOWSKI Piotr Adam, przedstawiciel handlowy, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. BRATKOWSKI Wojciech, inżynier mechanik, nie należy do partii politycznej

16. KULECZKA-DRZEWIECKA Ewa, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. MARKIEWICZ Marian Jan, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. DALESZYŃSKA Marta Ewa, inżynier zootechniki, nie należy do partii politycznej

19. WŁODARCZAK Katarzyna Barbara, pracownik administracji publicznej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. DEMBIŃSKI Krzysztof Henryk, dyrektor, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 40 [Koszalin]

1. HOC Czesław, lekarz medycyny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. SZEFERNAKER Paweł Maciej, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. GOLIŃSKA Małgorzata Joanna, leśnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. STRZAŁKOWSKI Stefan Zdzisław, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. SUBOCZ Marek Andrzej, urzędnik administracji rządowej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. WIŚNIEWSKI Artur, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. OWSIAK Jan Andrzej, urzędnik, nie należy do partii politycznej

8. SOZAŃSKA-MAJCHRZAK Izabella Marzena, pedagog, nie należy do partii politycznej

9. PYŻANOWSKI Jakub Mikołaj, menedżer, członek partii politycznej: Porozumienie Jarosława Gowina

10. CHRUŚCIEL Ryszard Ambroży, pułkownik służby więziennej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

11. NAGÓRSKA Barbara, przedsiębiorca, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

12. BŁASZCZYK Grzegorz, rolnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

13. KĘDZIOR Barbara, ekonomista, nie należy do partii politycznej

14. SZTREJA Halina Zofia, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. SZADZEWICZ Jacek Piotr, radca prawny, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

16. NIEMYT Emilia Kazimiera, inżynier nawigacji morskiej, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Okręg wyborczy nr 41 [Szczecin]

1. GRÓBARCZYK Marek Józef, inżynier mechanik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

2. DOBRZYŃSKI Leszek, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

3. SZAŁABAWKA Artur Lesław, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

4. JACH Michał, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

5. BIERNAT Stefania Elżbieta, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

6. ZAREMBA Krzysztof Piotr, parlamentarzysta, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

7. MUCHA Rafał Marek, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

8. DRZAZGA Kazimierz, historyk, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

9. LITWIŃSKI Arkadiusz, przedsiębiorca, nie należy do partii politycznej

10. POSOBKIEWICZ Marek, lekarz, nie należy do partii politycznej

11. SZELĄŻEK Andrzej, inżynier leśnictwa, nie należy do partii politycznej

12. KUŹMIŃSKA Monika, ekonomista, nie należy do partii politycznej

13. ŁYJAK Justyna, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

14. ZARĘBSKA-KULESZA Magdalena, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

15. MATECKI Dariusz Piotr, prawnik, członek partii politycznej: Solidarna Polska

16. BOGUCKI Zbigniew, adwokat, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

17. BRZOZOWSKA Maria Romualda, inżynier leśnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

18. PAWLAK Anna, prawnik, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

19. TOBOŁA Jolanta Barbara, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

20. KAMIŃSKI Michał, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

21. DYCZYŃSKA Katarzyna Karolina, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

22. STÓJ Agnieszka Janina, ekonomista, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

23. KURZAWA Agnieszka, pedagog, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

24. KOPEĆ Maciej Stanisław, nauczyciel, członek partii politycznej: Prawo i Sprawiedliwość

Autor: tmw / Źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Magazyny:
Raporty:
Pozostałe wiadomości